Kristus

Nanebovstúpenie Krista

Učeníci Pána mali ešte zvyšok starého jasnovidectva, a preto mohli mať Krista ako svojho učiteľa aj po Jeho zmŕtvychvstaní, kedy medzi nimi žil v duchovnom tele. Ale táto sila im pozvoľna mizla. A úplné zmiznutie tejto sily sa symbolicky predstavuje v Nanebovstúpení Krista.

Učeníci upadli do hlbokého zármutku, lebo sa museli domnievať, že tu Kristus už nie je. Boli svedkami udalosti na Golgote, ale keď odišiel z ich vedomia (vidieť Kristovu postavu miznúť v oblakoch, to je odchádzať z ich vedomia), museli sa domnievať, že Kristus už na Zemi nie je. Preto potom upadli do hlbokého zármutku. A všetko skutočné poznanie zrodilo sa zo zármutku, bolesti, z utrpenia. Z rozkoše sa nerodí pravé, hlboké poznanie. Pravé, hlboké poznanie sa rodí z utrpenia. A z utrpenia, ktoré pre učeníkov vzišlo z Nanebovstúpenia Krista, z tohto hlbokého duševného utrpenia vyrástlo mystérium Svätodušnej udalosti.