Nový zákon

Kráľovstvo Božie sa priblížilo

Od doby mystéria na Golgote zostal Kristus s ľuďmi na Zemi duchovne spojený. To je tiež obsiahnuté v kresťanstve, ak sa hovorí o tom, že sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Kristus hovoril o kráľovstve duchovnom, ktoré prišlo na Zem práve skrz Neho.

Duchovné svety skutočne zostúpili na Zem. Človek musí len nájsť cestu, aby ich hľadal.