Kristus

Impulz Krista možno poznať len na Zemi

Udalosť Krista možno poznať len medzi narodením a smrťou. Veľkosť tejto udalosti spočíva práve v tom, že boh zostúpil z nebeských výšin a zdieľal osud ľudí. Len na Zemi mohol uskutočniť toto mystérium. Mystérium Golgoty sa nemohlo uskutočniť v duchovnom svete. Aby sa ľudia naučili víťazstvo nad smrťou, musel boh zostúpiť z duchovných výšin a na Zemi zomrieť. A táto udalosť, pochopená ľuďmi na Zemi, je tým najväčším, čo môže vplynúť do pozemskej inkarnácie človeka. Je tým najväčším, čo si človek môže odniesť, ak opustí bránou smrti fyzickú Zem. Človek by nikdy nebol schopný pochopiť veľkosť Krista,, keby sa na Zemi nenaučil, čo je Kristus. Ak sa to na Zemi naučí, môže si to uchovať a priniesť so sebou do duchovného sveta.

Ľudstvo by nikdy nemohlo poznať Krista, keby nezostúpilo, nerozvinulo fyzické telo a nemalo na Zemi príležitosť porozumieť smrti boha. Táto udalosť, ktorá má význam pre všetku budúcnosť, musela nastať. Ľudstvo sa vo svojom vývoji opäť vráti do duchovného sveta. Predtým o impulzu Krista nič nevedelo, na Zemi ho muselo spoznať, potom bude do duchovného sveta prinesený tými, ktorí mu na Zemi porozumejú. S týmto porozumením, ktoré budú ľudia na Zemi získavať, s touto udalosťou v duši žije človek ďalej v nasledujúcich inkarnáciách a aj v životoch, ktoré plynú medzi smrťou a narodením.

Ľudia budú stále viac rozumieť tomu, čo je Golgota. Kristus bude stále viac žiť. A až bude raz Zem fyzicky rozbitá, rozdrvená, až zostanú len duchovia ľudí, budú vedieť, že museli prejsť vývojom vo svete, kde sa pripravovali na Krista. Potom nastalo Mystérium, vývoj išiel ďalej a my sme čím ďalej lepšie rozumeli palestínskej udalosti, spracovávali sme ju vo svojom živote medzi narodením a smrťou, a keď bolo toto veľké Mystérium pochopené, bola Zem zrelá, aby opäť zmizla, lebo tu sme za svoje prijali to najdôležitejšie z celej pozemskej evolúcie. Na Zemi sme byť museli, museli sme ňou prejsť, aby sme prežili to, čo sa nikde inde prežiť nedá. Teraz to bolo prinesené do duchovného sveta, avšak pôvod toho, čo je teraz v duchovnom svete, bol tam dole.

To budú naše duše cítiť, až prejdú mnohými inkarnáciami a Zem ako fyzická planéta odumrie a ľudia postúpia k novému bytiu. Tým naj dôležitejším, čo si odnesieme z pozemského vývoja a čo možno poznať a prežiť jedine na Zemi, je mystérium na Golgote. Potom budeme mať Krista v sebe. Taký je význam obete spočívajúce v tom, že Kristus zostúpil a zúčastnil sa udalosti, ktorú ľudia prežívajú ako smrť: stávať sa stále sebavedomejším, získavať stále viac sily, a prijímať tak stále väčšou mierou karmu Kristovej sily. Tak vidíme, ako pôsobí karma v tomto významnom prípade a ako porozumenie Kristovi súvisí s celkovou karmou ľudstva. A ľudstvo má prijať Krista. Človek nemôže naplniť pozemskú karmu, bez toho aby dosiahol tohto porozumenia Kristovi. A dosiahnutie pozemského cieľa bude karmickým následkom porozumenia Kristovi.