Kristus


Prečo staré tradície dávali Kristovi Ježišovi symbol Rýb?

Ján Krstiteľ prijal iniciáciu Vodnára, a poukazoval na to, že ten, kto príde, bude mať iniciáciu Rýb - iniciáciu, ktorá musí nasledovať po iniciácii Jánovej, a ktorá bola považovaná za vyššiu. Preto Ján Krstiteľ hovoril svojim intímnym žiakom: Skrz iniciáciu Vodnára môžem svojmu Anjelovi dať k dispozícii len tie sily, ktorými môžem zvestovať, že príde Pán. Príde jeden, ktorý má sily, v iniciácii symbolizovanej súhvezdím Rýb. A ten prijme Krista! Tým Ján Krstiteľ poukazoval na Ježiša. A preto staré tradície dávali Kristovi Ježišovi symbol Rýb. A pretože všetko, čo sa deje zvonka, sú symboly vnútorných pochodov, aj keď sa to deje tiež navonok - preto sú zasvätenci Rýb prideľovaní ako pomocníci "rybári". To všetko sú súčasne vonkajšie, historické udalosti - a súčasne pre duchovné tajomstvá hlboko symbolické deje . "A ľudstvu sa dostane vyššieho posvätenia!", povedal Ján. Ján sa označoval ako vodný človek. Lenže musíme stále viac vidieť, ako s obrazmi, používanými pre ľudské tajomstvá, súvisia práve tak tajomstvá astronomické. "Krstil som vás vodou", vravel Ján. Krst vodou bol tým, čo bolo v moci tých, ktorí z nebies dostali iniciáciu Vodnára.

Zatiaľ čo však duchovné Slnko postupuje opačne ako Slnko fyzické, lebo zatiaľ čo fyzické Slnko postupuje od súhvezdia Panny k súhvezdiu Váh, postupuje duchovné Slnko, v zmysle postupovania od Jána Krstiteľa k Ježišovi, od Vodnára k Rybám. Keď vystúpi niekto vo svete s iniciáciou Rýb a je schopný prijať duchovné sily, duchovný impulz, skrz ktorý sa mohol stať jeho nástrojom, potom je možné, že sa krstí nie len tak, ako krstil Ján, ale že sa krstí vo vyššom zmysle, - ako to označuje Ján ako krst Duchom Svätým.