Kristus


Falošní mesiáši

Sú v našej dobe, a boli i v minulosti ľudia, ktorí sa vyhlasovali za mesiáša. Tiež v súčasnosti sú ľudia, ktorí očakávajú opätovný príchod Krista. A tým, že veria, že sa má znovu jednať o fyzický príchod, živia tých, ktorí vystupujú ako falošní mesiáši.

Objavovanie sa falošných mesiášov od 18 st. ďalej do minulosti nebolo až také zlé, lebo ešte tu nebol daný ľudstvu požiadavok rozoznávať pravé veci od falošných. Teraz stojíme v období, kedy by sa mohlo stať osudným, keby ľudia neobstáli v duchovnej skúške. Obstoja tí, ktorí vedia, že ľudské schopnosti sa vyvíjajú, že by ľudstvo nepokročilo, ak by Krista v 20 st. a v ďalších stáročiach nenašlo vo vyššej podobe. A tí, ktorí pôsobia podľa duchovnej vedy, sa budú musieť osvedčiť ako tí, ktorí vedia rozoznať falošných mesiášov od toho jediného Mesiáša, ktorý sa nezjaví vo fyzickom tele, ale sa zjaví pre novo vyvinuvšie sa schopnosti ako bytosť spirituálna.

Pripomína nám to i Nový zákon.
"Keby vám vtedy niekto povedal: "Hľa, tu je Mesiáš, hľa, tamto je," neverte. " Marek 13, 21.
Tým Markovo evanjelium poukazuje na možné materialistické chápanie Krista.
"Lebo tie dni budú takým súžením, aké nebolo od počiatku, keď Boh stvoril svet, až doteraz a už ani nebude. A keby Pán tie dni neskrátil, nezachránil by sa nik. Ale kvôli vyvoleným, ktorých si vyvolil, skrátil tie dni. Keby vám vtedy niekto povedal: "Hľa, tu je Mesiáš, hľa, tamto je," neverte. Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. Vy sa však majte na pozore! Všetko som vám povedal vopred.
Marek 13, 19-23.