Človek

Mesačná sféra
Merkúrska sféra
Venušanská sféra
Saturnská sféra

Saturnská sféra

Práve tak ako bola skôr mesačná sféra vnorená do obvyklého denného vedomia, je teraz do vedeckého vedomia vnorená sféra Saturnu. Sily Saturnu pôsobia v každom orgáne zvláštnym spôsobom, najsilnejšie v pečeni, v pľúcach pomerne veľmi slabo a v hlave najslabšie. Saturn musíme hľadať všade. A práve tak ako predtým človek prenikal ďalej meditáciou, preniká teraz vžíváním sa do tohto hľadania Saturnu, vnútorného duchovného pradiva v každom orgáne, a tak teraz preniká do Saturnskej sféry a spoznáva, že každý orgán je pozemským obrazom duchovno - božskej bytosti.

Človek vo svojich orgánoch vnútorne nesie obrazy duchovno - božských bytostí. Celý kozmos, ktorý bol predtým veľkým človekom v Saturnskej sfére, celý tento človek sa ukazuje ako gigantická kozmická bytosť, keď sa objavuje ako súčet, ako vnútorné organické spolupôsobenie generácií bohov.