Človek

Mesačná sféra
Merkúrska sféra
Venušanská sféra
Saturnská sféra

Mesačná sféra

Rozhodnutie o tom, či chceme prísť na Zem ako muž alebo žena, je učinené pri vstupe do mesačnej sféry. A my môžeme duchovným bádaním detailne sledovať, ako si ľudská bytosť - ktorá po určitých predchádzajúcich karmických súvislostiach verí, že nastávajúce pozemské bytie absolvuje najlepšie ako žena - pri zostupe do pozemského bytia pre spojenie s fyzickým ľudským zárodkom volí dobu, ktorá tu na Zemi bude dobou úplnku. A čas novu je dobou, ktorú si volia bytosti, ktoré sa chcú stať mužmi. Tak človek vstupuje do pozemského bytia bránou Mesiaca.

Ľudská bytosť, ktorá v predchádzajúcom pozemskom živote žila v určitých pomeroch, získava pri zostupovaní k novému životu dojem: Je pre mňa dobré, keď nabudúce zostúpim na Zem ako žena. Či sa ľudská duša chce stať mužom alebo ženou, na tom závisí v podstate celý osud na Zemi. Keď sa chce ľudská duša stať ženou, potom sa priblíži k Zemi, keď z nej vidíme Mesiac v úplnku, vidí duchovno Mesiaca ako temné, poznamenané určitými bytosťami. A tieto bytosti pripravia dušu tak, aby na Zemi dostala príťažlivú silu k ženskému telu.

Zostup ale neprebieha rýchlo a človek zostane ešte dlhšiu dobu vystavený mesačným silám. Po rozhodnutí o inkarnácii ako muž, alebo žena pôsobia tieto sily najviac na orgány ľudskej hlavy. Spôsob, ktorým človek prejde okolo Mesiaca, neurčuje iba jeho pohlavie, ale tiež farbu vlasov a očí. Keď prechádza človek napr. ako žena pri úplnku okolo Mesiaca a vystaví sa potom ešte účinkom novu, ako žena potom môže mať modré oči a svetlé vlasy.

Duševno-duchovná ľudská bytosť mesačnou bránou dosahuje na Zemi počatie.