Človek

Tvorba nového éterického tela

Z éterického tela je síce po smrti mnoho odstránené, - tento zbytok je predaný všeobecnému svetovému éteru v tej či onej forme, podľa vývoja dotyčného človeka - ostáva len jeho extrakt, ktorý si berieme z jednej inkarnácie do ďalšej.

Čo sa stane pred opätovným vytvorením éterického tela? Akú funkciu má éterický extrakt? Po smrti prežívame spätný pohľad na svoj predchádzajúci život od okamžiku smrti až k narodeniu. Potom sa to, čo sme z neho nepreduchovnili, rozplýva vo svetovom éteri a z toho ostatného sa tvorí tzv. kauzálne telo. Po každom pozemskom živote sa vkladá do tejto knihy života nový list. Rozmnožuje sa tým životná esencia, a pokiaľ boli minulé životy plodné, aj ten budúci sa odvíja odpovedajúcim spôsobom. V tom spočíva príčina, prečo je jeden život na talenty a vlohy bohatý, druhý chudobný.

Človek, ktorý si vytvorí nové astrálne telo, dorazí do mesačnej sféry, kde má dostať nové éterické telo. Aby ho mohol utvoriť, musí najskôr opustiť svoj duchovný zárodok a poslať ho dole k matke rodičovského páru. Už určitú dobu predtým, než človek ako duševná bytosť zostúpi dole do fyzického sveta, pošle najskôr duchovný zárodok k rodičom pre fyzičnosť tela. A v rámci posledného aktu tohto zestupu z duchovných svetov vyťahuje sily z celého svetového éteru a formuje si z nich svoje éterické telo.

Na krátky čas sa tak stáva bytosťou zloženou z Ja, astrálneho tela a éteru. A až v embryonálnej fáze, v 3 - 4 týždni po počatí, zjednotí človek so svojou bytosťou to, čo sa utvorilo v prvých troch až štyroch týždňoch zo spojenia duchovného a fyzického zárodku. Keď duchovný zárodok zostúpi dole, ostávame v mesačnej sfére elementárneho sveta. Sťahujeme éterickú substanciu a tvoríme si vlastné éterické telo. A s ním sa potom asi v treťom týždni po oplodnení, spojí telesný zárodok, ktorý sa utvoril podľa duchovného zárodku.

Keď človek pôrodom opäť vstúpi do života, esencia jeho predchádzajúceho éterického tela sa vleje do jeho nového éterického tela a pri výstavbe ho prenikne. Preto má človek vo svojom novom živote v éterickém tele výsledky toho, ako v predchádzajúcich životoch žil. V tomto éterickom tele je balíček, ktorý obsahuje morálnu hodnotu, Ten teraz vkladáme do svojho Ja, astrálneho a éterického tela. Všetko potom spojíme s fyzickým telom. Tak si prinášame na Zem i svoju karmu. Tú sme spočiatku zanechali v mesačnej sfére, lebo keby sme si ju vzali so sebou do slnečnej oblasti, vytvorili by sme si defektné telo.

Keby sme zárodok fyzického tela neposlali napred a až potom, čo si zložíme éterické telo, ho spojili s fyzickým telom, tak by sme si živo pamätali i to najmenšie zlo, ktoré sme ak aj len v myšlienkach na Zemi spáchali a nemohli by sme neutrálne poznávať vonkajší svet. Keď by sme pozorovali prírodu, potom by sa nám i tu vmiešavali myšlienky ako: Ach, ty si bol vtedy v 17 rokoch tak zlý, čo si to vtedy urobil! Za možnosť oddeliť svoju neutrálnu rozvahu od toho, čo máme v sebe ako morálne a nemorálne inštinkty, vďačíme skutočnosti, že svoj fyzický duchovný zárodok posielame dole napred a až potom, čo si zložíme éterické telo, ho spojíme s fyzickým telom.

Tým obe držíme tak ďaleko od seba, že pamäť vo fyzickom tele môže byť zadržaná, že tu nie je neustále a necháva nás slobodne existovať. Duchovný zárodok fyzického tela musí najprv zostúpiť dole k matke pri počatí, teda skôr, než sa balíček morálnej hodnoty spojí s duševno-duchovnou bytosťou človeka, aby duchovný zárodok fyzického tela nepošpinil.