Človek

Prvá aura

zrkadlí vplyv tela na dušu človeka. Je v nej možné vidieť nevyvinutý pudový život vo všetkých odtieňoch od červenej až k modrej. Tieto odtiene majú kalný, nejasný ráz. Odtiene vtieravo červené poukazujú na zmyselné žiadosti, na túžbu po telesných rozkošiach či po pôžitkoch jazyka. Zelené odtiene sa prejavujú prevažne u tých nižších pováh, ktoré majú sklon k nevšímavej pasivite, k ľahostajnosti, síce sa chtivo oddávajú každému pôžitku, pritom sa ale vyhýbajú námahe, ktorá by ich mohla priviesť k uspokojeniu. Tam, kde vášne si silno žiadajú nejaký cieľ, na ktorý získané schopnosti nestačia, objavujú sa v aure hnedavo zelené a žltkasto zelené farby.

Osobné sebavedomie kotviace v nižších sklonoch, predstavujúce najnižší stupeň egoizmu, sa prejavuje nejasnými žltými a hnedými odtieňmi. Ale platí i to, že živočíšne pudy môžu nadobúdať i potešiteľného rázu. Vyskytuje sa i prírodná obetavosť, ktorú pozorujeme vo vysokom stupni už v živočíšnej ríši. V materskej láske nachádza toto zušľachtenie živočíšneho pudu svoje najkrásnejšie dovŕšenie. Tieto nesebecké prírodné pudy sú v prvej aure vyjadrené svetlo červenými až ružovými farebnými odtieňmi. Zbabelá bojazlivosť, ľakavosť pred dráždivými zmyslovými popudmi sa v aure prezrádzajú modrými farbami zakalenými do hneda alebo do šediva.