Človek

Druhá aura

odráža vlastný vnútorný život duše, ktorý sa povzniesol nad zmyslové podnety, ale zatiaľ neslúži podnetom z večnosti. V druhej aure sa taktiež objavujú najrôznejšie farebné stupne. Pýcha a ctižiadosť nachádzajú výraz v hnedých a oranžových útvaroch. Tiež zvedavosť sa prejavuje oranžovými škvrnami. Svetlo žltá zrkadlí jasné myslenie a inteligenciu. Zelená je výrazom porozumenia pre život a svet.

Deti, ktoré ľahko chápu, majú mnoho zelene v tejto časti aury. Dobrá pamäť sa prejavuje v druhej aure zelenožltou farbou. Ružová poukazuje na láskyplnú povahu, modrá je známkou zbožnosti. Čím viac sa zbožnosť blíži náboženskej vrelosti, tým viac modrá prechádza do fialovej. Idealizmus a vážnosť vo vyššom prístupe k životu sa prejavuje indigovou farbou.