Človek

Tri aury

Rudolf Steiner popisuje auru ako veľmi komplikovaný jav. Ten sa pre pokročilého jasnovidca člení do troch rôznych, vzájomne sa prenikajúcich aur. Jedna z nich vykazuje matné, viac menej nepriehľadné farby. Pokiaľ by sme ale tieto farby porovnávali s farbami, aké vidia naše fyzické oči, boli by proti nim prchavé a priezračné. Ale v rámci nadzmyslového sveta činia priestor, ktorý vypĺňajú, akoby nepriehľadným, vypĺňajú ho ako mlhavé útvary. V nej sa ukazuje duševné prežívanie, ktoré má svoj pôvod vo fyzickom tele. Prejavuje sa výrazne u ľudí, ktorí sú silno oddaní hrubým pozemským dojmom a zmyslovým žiadostiam a pudom. Druhý druh farieb sú farby, ktoré akoby boli samy svetlom. Rozjasňujú priestor, ktorý vypĺňajú. Ten sa ich prítomnosťou stáva sám priestorom svetelným. Táto aura svieti vo svetlejších a jemnejších farbách. V nej sa prejavuje vlastný život duše, ktorý sa oddáva sám sebe a pramení zo seba. Úplne odlišný od oboch týchto kategórií je tretí druh farebných útvarov. Tie majú ráz žiarivý, iskrivý, trblietavý. Nielen že presvetľujú priestor, ktorý vypĺňajú: prestupujú ho leskom a žiarou. Čosi činného, pohyblivého je v týchto farbách. Farby oboch druhých skupín majú v sebe niečo kľudne spočívajúce, nelesklé. Tieto tretie akoby sa ustavične vytvárali novo samy zo seba. Farby oboch prvých skupín akoby vypĺňali priestor jemnou tekutinou, ktorá v ňom nehybne zotrváva, tretia skupina ho plní životom stále novo sa rozpaľujúcou, nikdy neutíchajúcou pohyblivosťou. Tretia aura je značne vyvinutá u spirituálne vyššie vyvinutých ľudí a prežaruje jasom, trblietavými lúčmi celý priestor, ktorý vypĺňa. Ukazuje, ako pôsobí božský duch do sveta v dotyčných ľuďoch. Každá z troch aur obsahuje farby najrôznejších odtieňov, v ktorých sa prejavujú vlastnosti človeka na vývojovom stupni, ktorý dosiahol.

Tieto tri druhy farieb nie sú snáď uložené v ľudskej aure nejako zásadne vedľa seba, nenašli by sme ich teda výhradne v častiach priestoru od seba oddelených, ale prestupujú sa navzájom najrozmanitejším spôsobom. K orientácii dopomôže ak budeme zameriavať pozornosť striedavo vždy na jednu z týchto troch aur. V nadzmyslovom svete tým uskutočníme niečo podobné, ako keď napr. v zmyslovom svete - keď sa chceme plne oddať dojmu nejakej hudobnej skladby - zavrieme oči. Vidiaci má tri rôzne orgány pre tieto tri druhy farieb. A má možnosť otvoriť v záujme nerušeného pozorovania príslušným dojmom orgán toho alebo onoho druhu a ostatné orgány uzavrieť. Môže byť tomu i tak, že u niektorého vidiaceho bude spočiatku vyvinutý iba jeden druh týchto orgánov, ktorý umožňuje vnímať prvú skupinu farieb. Bude vnímať len prvú auru, obe ostatné pre neho zostanú neviditeľné. Podobne môže byť niekto vnímavý pre oba prvé druhy, nie však súčasne pre tretí. Vyšší stupeň jasnozrivosti pozostáva potom v tom, že človek môže pozorovať všetky tri aury a bude schopný obracať pozornosť striedavo vždy na jednu z nich.

Keď vidiaci sa stretne s duševným životom odovzdávajúcim sa len zmyslovým pudom, žiadostiam a okamžitým podnetom zvonka, vidí prvú auru v najkrikľavejších farebných odtieňoch, druhá je vyvinutá iba slabo. Je v nej vidieť len málo farebných útvarov a tretia je sotva naznačená. Len tu a tam sa ukáže trblietavá iskrička, pripomínajúca, že i pri takomto rozpoložení duše žije v človeku ako vloha niečo z večnej existencie, že je to však potláčané uvedeným vplyvom zmyslovej konštitúcie. Čím viac sa človek vyslobodzuje zo svojej pudovej prirodzenosti, tým menej vtieravou sa stáva prvá časť aury. Druhá sa stále viac zväčšuje a napĺňa svojou žiarivosťou stále dokonalejšie farebnú schránku, v ktorej fyzický človek žije. A čím viac sa človek stáva služobníkom večna, tým viac sa začína prejavovať tretia aura, tá časť, ktorá dosvedčuje, do akej miery je človek občanom duchovného sveta. Lebo touto časťou aury prežaruje do pozemského sveta božská individualita človeka. V tej miere, v akej vyvinuli túto auru, je možné ich považovať za plamene, ktorými božstvo osvecuje tento svet. Prejavujú touto časťou aury, ako ďaleko sú schopní nežiť sami sebe, ale večnej pravde, ušľachtilej kráse a ušľachtilému dobru, do akej miery si už vybojovali vo svojom ja, že sa môžu obetovať na oltári pôsobnosti pre svet.

Tak aura vyjadruje, čo človek zo seba vytvoril v priebehu svojich vtelení. Všetky tri časti aury obsahujú farby najrôznejších odtieňov. Ale ráz týchto odtieňov sa mení s vývojovým stupňom človeka.

Trojitá aura je nedzmyslovo viditeľným výrazom bytosti človeka. Zračia sa v nej jeho tri články: telo, duša a duch.