Človek

Tretia aura

odráža vládu, ktorú si vydobyl večný duch nad pominuteľným ľudstvom. Základné farby v tretej aure sú žltá, zelená a modrá. Svetlo žltá sa tu objavuje, keď je myslenie naplnené vznešenými, obsiahlymi ideami, ktoré vyvodzujú jednotlivosti z celku božského svetového poriadku. Pokiaľ je myslenie intuitívne a úplne sa oslobodilo od zmyslových predstáv, potom táto žlť získava zlatý lesk. Zelená vyjadruje lásku k všetkým bytostiam, modrá je známkou nezištnej achopnosti obetovať sa pre všetky bytosti. Keď sa táto obetavosť vystupňuje až k silnej vôli, ktorá sa dáva činorodo do služieb sveta, tu sa táto modrá rozjasňuje vo svetlo fialovú.

Keď sa v duši cez jej vyšší vývoj ešte udržuje pýcha a ctižiadosť ako posledné zbytky egoizmu, objavujú sa vedľa žltých odtieňov i odtiene prechádzajúce do oranžova. Je ale treba povedať, že farby v tejto časti aury sú značne odlišné od odtieňov, aké je človek zvyknutý vidieť v zmyslovom svete. Vidiaci sa tu stretáva s krásou a vznešenosťou, s ktorými sa nedá porovnávať nič v tomto svete.