Kristus

Ruská duchovnosť

Na Východ Európy je od 9. st. akoby odsúvaná ostatná Európa a vystupuje to vo vonkajšej forme takzvanej ruskej ríše v rôznych storočiach, podivuhodne vnútorne uchovávajúc staré a pripravujúc v schránke starého ako v kukle nové pre neskoršiu kultúru! Mysterijné kulty sa v ruskom ľude uchovali, s mysterijnými predstavami žil ruský ľud, ktorý chápe málo z abstraktných náboženských pojmov Západu, ktorý však vo svojom najhlbšom vnútri veľmi veľa cíti, vyciťuje z kultických foriem, z toho, čo povznáša v obrazovej forme dušu a myseľ človeka k Božstvu. Na Východe si zo starého uchovali ešte toľko, koľko je potrebné k tomu, aby sa aspoň tu zachoval voľný most k duchovnému svetu, nedotknutý novým pohľadom na svet, novým materializmom.

Najtrpkejším výsmechom, karikatúrou všetkého vyššieho ľudského usilovania sa prejavila v leninizme, v trockizme ako posledný karikatúrny dôsledok čisto materialistických socialistických ideí, je ako nepadnúce šaty, navlečené ľuďom Východu. Ešte nikdy sa nestretli väčšie protiklady ako duša európskeho Východu a protiľudský trockizmus či leninizmus. Tak ako bola ruská ľudová duša nádhernou múdrosťou chránená všetkého, čo vedie do priepastného vývoja, do dekadencie, bolo otrávené leninizmom a a trockizmom. Infikovaná tým, čo chcelo úplne odstrániť ducha z celej pozemskej kultúry.