Človek

Zárodok pre vývoj duchovného Ja u Rusov

Zatiaľ čo ostatné obyvateľstvo Zeme nosí v sebe v podstate impulz k vývoju duše vedomej, nosia v sebe široké vrstvy ruského obyvateľstva naviac zárodok pre vývoj duchovného Ja v 6. poatlantskej kultúrnej epoche.