Človek

Reč

nie je tak viazaná na nervovo - zmyslový systém ako myslenie. Reč je viazaná na rytmický systém, na to, čo sa prejavuje v dychu, v obehu krvi. Pokiaľ sledujeme, čo si tu dieťa vydobýva v napodobňovaní vonkajšieho sveta ako reč, až do života pred narodením, potom zistíme, že má človek tieto sily zo styku v živote medzi smrťou a narodením s Archanjelmi. Sily, ktoré človek nadobúda stykom s Archanjelmi, sa zjavujú opäť v silách pozemskej reči.

Čo by sme boli ako ľudia medzi sebou bez reči, bez toho, žeby sme dokázali naliať éterickú substanciu myšlienkových vĺn do hrubších vzdušných vĺn, ktoré sprostredkovávajú reč! Sily, ktoré spôsobujú, že sa náš rytmický systém stáva nositeľom hutnejšieho zjavenia, máme od hierarchie Archanjelov. Nachádzame sa voči týmto bytostiam v správnom vzťahu, keď hovoríme: za nájdenie svojho miesta vo fyzických a morálnych silách pozemského života vďačíme Archai, ktoré to majú od ešte vyšších bytostí, za svoju reč Archanjelom.