Človek

Vznik reči
Plodenie v Atlantíde
Obri
Malí ľudia

Malí ľudia v atlantskej dobe

V atlantskej epoche ešte nebolo ľudské telo tak upútané do pevných foriem ako je dnes. Duchovne významne vysoko vyvinutí ľudia vo vtedajšej dobe boli fyzicky malí, boli to malí ľudia. Naproti tomu človek, ktorý duchovne nebol veľmi významný, mal v atlantskej dobe obrovsky vyvinuté fyzické telo.

O atlantskom obyvateľstve sa dalo povedať: Malí ľudia majú veľkú inteligenciu, naproti tomu tu žijú ľudia s obrovskými telami a tí sú hlúpi. Telo bolo vtedy schopné premeny. V čase Atlantídy bol veľký rozdiel medzi ľuďmi, ktorí boli dobrí vo svojich duševných vlastnostiach a ktorí boli malého vzrastu a obrovskými postavami.