Človek

Na Jupiteri budú dve pokolenia

5. Jupiter

Nebeský Jeruzalem Jánovej Apokalypsy. Vyvinie sa na ňom duchovné ja. V jupiterskom stave bude niečo, čo bolo predurčené už mesačným vývojom. Nové v ňom bude to, čo vchádza do celého vývoja až díky pozemským procesom. Do tejto budúcej formy neustále prúdi to, čo je vistom zmysle účinkom toho, čo sa deje na Zemi. V tejto budúcej forme máme preto pred sebou to, čo sa má stať z našej Zeme.

Jupiter bude vyzerať tak, akým ho človek môže urobiť, keď ho zostaví zo svojich vlastných tiel. Jupiter predovšetkým dostane svoju formu od toho, čo človek urobil sám zo seba. Predstavte si, že všetky telá, ktoré sa vytvorili, sa spoja v jednu jedinú svetovú guľu, a to bude Jupiter. Vo svojej duši máte ako vlohu zárodok podoby Jupitera, síl, ktoré bude v sebe raz obsahovať. A z Jupitera sa budú rodiť jupiterské bytosti. Tak pripravuje dnešný človek zrodzovanie jupiterských tiel.

Čo teda musí človek robiť, aby budúcemu vteleniu Zeme dal vhodnú formu? Musí sa starať o to, aby práca, ktorú teraz môže vykonávať vedome, pokračovala po spôsobe Kristovom, aby éterické telo, ktoré bude obrazom tejto práce, sa vhodným spôsobom vžívalo do preduchovnelej Zeme. Všetky časti tohto tela budú také, akými ich človek urobí. Čo človek urobí zo svojho fyzického tela, to vnesie do tejto zduchovnelej Zeme, a to, čo sa z toho utvorí, bude základom jeho ďalšieho vývoja. Ako sa vaša dnešná duša vyvíja vo vašom dnešnom tele, ktoré ste zdedili z Mesiaca, tak sa bude budúca duša vyvíjať v tom, čo sami urobíte zo svojho tela. Preto označujeme telo ako to, čo odieva, zahaľuje dušu a ja, ktoré v ňom prebýva, je chrám jástva, ktoré sídlí v jeho vnútri, chrám živého božstva v človeku, chrám Boha. Keď teda utvárate toto telo, staviate budúci chrám - nové vtelenie Zeme.

Ak vytvárate správne ľudské telo, budujete tým v správnej miere Jupiter. Čo sa teda musí objaviť až Zem dospeje k svojmu cieľu? Chrám duše, harmonický vo všetkých rozmeroch. Preto sa zasvätencovi ukladá, aby tento chrám, ktorý človek postaví, preskúmal. Že duša urobila to, čo je správne, vyjaví sa tým, že tento chrám Boha bude merať: "A bola mi daný trstina podobná prútu a anjel povedal: Vstaň a zmeraj chrám Boží aj oltár a spočítaj tých, ktorí sa modlia v ňom. Ale vonkajší chrámový dvor vynechaj!" (Zjavenie Jána 11,1) To znamená: Z chrámu sa musí odstrániť všetko, čo tu slúžilo k príprave. Človek musel napred mať telo fyzické a éterické, aby v nich mohol pracovať. Toto fyzické a éterické telo sú vonkajším dvorom: tie musia odpadnúť. Človek podrží len to, čo vytvoril sám. To je chrám, v ktorom majú prebývať nové bytosti v čase jupiterského bytia.

Na Jupiteri sa nám dostane viac vyvinuté psychické ústrojenstvo.