Duchovné bytosti

5. Sily - Duchovia pohybu - Dynameis

Všetko, čo žije, v určitom ohľade mení formu tým, že rastie. Najnápadnejšie je to v rastlinnom svete. Keď na rastúce rastliny hľadíme jasnovidným zrakom druhého stupňa a pozorujeme ako získava rastlina postupne formu, ale nepozorujeme iba formu, ako je tu v nejakom okamihu, ale pozorujeme vývin živého tvora, potom pred náš jasnovidný zrak predstupuje to, čo nazývame kategóriou duchov pohybu.

V tvorení oblakov, dažďa, vo všetkých poveternostných úkazoch, v stúpajúcej a klesajúcej vode, v tom všetkom prejavuje planetárna substancia svoju vnútornú pohyblivosť. To je život planéty. Vo vnútri tohto planetárneho života pôsobí, tak ako v živote každého človeka, éterické telo, to, čo označujeme ako Duchovia pohybu. Vnútorná čulosť, živosť.