Duchovné bytosti

4. Panstvá - Duchovia múdrosti - Kyriotetes

Ešte ťažšie ako sily je možno pozorovať tretiu kategóriu druhej trojnosti. Tu musíme pozorovať nie formu ako takú, ani nie pohyb, zmenu formy, ale to, čo sa vo forme vyjadruje. A tu rozoznávame Duchov múdrosti. Vyjadrujú sa v celkovej fyziognómii, v celkovom geste, v celkovej mimike prírody. Prúdiaca múdrosť prechádza, kypiac životom, všetkými bytosťami, všetkými ríšami prírody a tá je diferencovaná do veľkého počtu Duchov múdrosti.

Planéta má vedomie, pretože je bytosťou. A toto vedomie, ktoré zodpovedá ľudskému vedomiu potiaľ, pokiaľ nižšia forma vedomia - podvedomie je v astrálnom tele, je u planéty riadené Duchmi múdrosti. Najnižšie vedomie planéty je riadené Duchmi múdrosti.

Bytosti druhej trojnosti vytvárajú skupinové duše rastlín, zvierat. Bytosti druhej trojnosti musia zostať pri svojich výtvoroch, aby im nezahynuli, na rozdiel od výtvorov prvej trojnosti. Ich výtvory by zanikli, rozpadli by sa, keby s nimi nezostali spojené.