Človek

Éterické telo v 5. kultúrnom období
Éterické telo v siedmich rokoch
Mladnutie éterického tela
Osamostatňovanie éterického tela
Požehnané zabúdanie
Rozdiel medzi éterickým telom človeka a rastliny
Sedem životných procesov
Šesť vlastností éterického tela
Spomienkové tablo
Spomienky - pamäť

2. Éterické - životné telo

máme spoločné s rastlinami a zvieratami. Hovorí sa mu aj životné telo. Slovo éterický poukazuje na jemnohmotný charakter, na ľahkosť oproti tiaži všetkých fyzických látok. Má približne takú istú podobu ako telo fyzické, ktoré je vybudované podľa jeho vzoru. Preniká fyzickým telom a je jeho architektom. Všetky orgány sú vo svojom tvare udržované prúdmi éterického tela. Základom fyzického srdca je éterické srdce, fyzického mozgu, éterický mozog atď. Éterické telo je členené rovnako ako fyzické telo, iba zložitejšie, a všetko je v živom vzájomnom prelínaní tam, kde vo fyzickom tele existujú oddelené časti. Éterické telo má človek spoločné s rastlinami, ako má fyzické telo spoločné s minerálmi. Všetko živé má svoje éterické telo. Má svetelnú podobu, ktorá všade trocha prečnieva fyzické telo. Po odpútaní sa éterického tela od fyzického nastáva smrť a jeho rozklad. Bráni fyzickým látkam a silám behom života, aby postupovali svojimi vlastnými cestami, ktoré vedú k rozkladu fyzického tela. Éterické telo je princípom opakovania.

Keby sme si odmysleli telo fyzické, zostalo by nám telo éterické ako telo síl, preniknuté silovými líniami, ktoré fyzické telo vybudovali. Ľudské srdce by nikdy nemohlo vzniknúť vo forme, ktorú má, keby v éterickom tele, ktoré preniká telo fyzické, nebolo éterické srdce. Toto éterické srdce obsahuje určité sily, a tie sú budovateľmi srdca fyzického. Je len stuhnutým zhusteným éterickým srdcom, a prúdy síl v éterickom srdci dali fyzickému srdcu formu. Je tomu tak, ako keby sme si predstavili nádobu s vodou. Keď ochladíme túto vodu, vzniknú v nej ľadové zmrazky. Čo je tu ľad, je len stuhnutou vodou a forma, ktorú majú tieto ľadové zmrazky, bola vo vode činná ako silové línie. Tak je vytvorené fyzické srdce zo srdca éterického, je len stuhnutým éterickým srdcom a prúdy síl v éterickom srdci dali fyzickému srdcu formu. Keby sme si mohli odmysliet fyzické telo, videli by sme éterické telo, ako je najmä v horných častiach značne podobné fyzickému telu. Táto podobnosť siaha však iba k stredu tela, pretože telo éterické je predsa len dosť odlišné. To pochopíme, ak si uvedomíme, že éterické telo je u muža ženské a u ženy mužské. Bez tohto poznatku nám v praktickom živote zostane mnohé nepochopiteľným. Éterické i fyzické telo udržujú pohromade sily, ktoré sa nachádzajú v nebeskom či inšpirujúcom svete, v dolnom devachane, svete harmónie sfér. Vedomie ja u rastlín musíme hľadať vo svete inšpirácie, v dolnom devachane.

Rastliny sú v ustavičnom stave spánku. Niekto by mohol prepadnúť omylu, že bude i rastlinám prisudzovať akési vedomie. Potom sa hovorí, že rastlina vykonáva na vonkajší podnet isté pohyby, ako je tomu u zvierat. Hovorí sa o citlivosti rastlín, keď napr. sťahujú svoje listy, keď pôsobia na ne určité vonkajšie podnety. Nie je však znakom vedomia, že nejaká bytosť reaguje určitým spôsobom na cudzie pôsobenie, ale keď prežíva niečo vo svojom vnútri, čo sa pripája k púhej reakcii. Inak by bolo možné hovoriť o vedomí tiež vtedy, keď sa kus železa rozťahuje pod vplyvom tepla. Vedomie existuje až vtedy, keď bytosť prežíva účinkom tepla napr. bolesť. Éterické telo je nositeľom vlastností, ktoré sa utvárajú opakovaním: zvyklosti, sklony, schopnosti atď. Tieto vlastnosti získavame opakovaním toho istého, ale aj inak: To, čo je v astrálnom tele múdrosťou, stáva sa v éterickom tele zvykom.

Je mnoho vecí, ktoré vidíme, hmatáme atď., napr: kameň. Ten je práve tak ako človek, fyzické teleso. Fyzické telo človeka je však i niečo iného: rastie, vyživuje sa, môže sa pohybovať a množiť, vníma. U kameňa tomu tak nie je. So všetkými rastlinami má človek spoločné to, že rastie, vyživuje sa a množí. Keby mal len fyzické telo, ako kameň, nemohol by rásť, vyživovať sa a množiť. Má niečo, čo mu umožňuje zúžitkovať fyzické sily a látky tak, že sa mu stávajú prostriedkom k tomu, aby rástol, mohol sa vyživovať a množiť. A to je telo éterické. Môžeme ho cítiť ako vlny energie, zmerať jeho energetické dráhy - akupunkturické meridiány. Éterické telo ochorie, ak sa energetické dráhy vyvedú z rovnováhy. Liečitelia ich potom vyvažujú, harmonizujú akupunktúrou, magnetizovaním, prikladaním rúk. Liečitelia sú schopní rozoznať napr: rakovinový nádor aj niekoľko rokov pred jeho klinickou manifestáciou, pretože najskôr je poškodené éterické telo a až potom, ak príslušný energetický blok nie je odstránený, nastáva fyzický prejav - vznik nádoru. Fyzické telo nemôže získať svoju formu minerálnymi látkami a silami, ktoré sú v ňom obsiahnuté, a musí, aby ju získalo, byť prestúpené éterickým telom.

Fyzické telo je najskôr mladé, potom sa vyvíja a starne. Éterické telo sa rozvíja protichodne. Ak povieme, že vzhľadom k fyzickému telu starneme, tak vzhľadom k éterickému telu musíme vlastne povedať, že mladneme. Lebo éterické telo je naozaj (ak chceme použiť slov starý a mladý) starcom, keď sa narodíme, pretože je zvraštelé, tak malé, že sa hodí len nám. Ale keď dosiahneme normálnej staroby a umierame, éterické telo natoľko omladlo, že ho môžeme predať celému svetu a navonok môže pôsobiť opäť mlado. Tak môžeme povedať, že éterické telo mladne, stáva sa stále mladším.