Duchovné bytosti

1. Serafovia - Duchovia lásky

Ešte ťažšie je možné charakterizovať bytosti najvyššej kategórie prvej trojnosti, ktoré nazývame Serafovia. Predstavu o dojme, akým pôsobia na ezoterický pohľad, by bolo možné utvoriť týmto prirovnaním zo života.

Pozorujme človeka, ktorý za desaťročia nazhromaždil zážitky, ktoré mu priniesli podmaňujúcu múdrosť, a predstavme si že taký múdry človek, z ktorého hovorí neosobná životná múdrosť, preniká ňou celú svoju bytosť, takže nemusí nič hovoriť, iba sa pred nás postaví a to, čo mu dali desaťročia na životnej múdrosti, vloží do svojho pohľadu, takže jeho pohľad nám môže rozprávať o utrpeniach a skúsenostiach desaťročí. Ako pohľad, ktorý dozrel životom, ako hovoria desaťročia skúseností alebo veta, ktorá je vyslovená tak, že nepočujeme iba jej myšlienky, ale počujeme: veta tým, že je vyslovená takýmto tónom, je vydobytá v bolestiach a skúsenostiach života, nie je žiadnou teóriou, je vybojovaná, vytrpená, životnými úrermi a víťazstvami vošla do srdca. Takýto dojem má školený ezoterik, keď sa povznesie k Serafom.

Bytosti prvej trojnosti tvoria bytosti. Tie sa však od nich oddeľujú a pretrvávajú vo svete, aj keď sa od nich odlúčia - na rozdiel od výtvorov druhej trojnosti. Svoj výtvor nenosia stále so sebou, ale zostáva, aj keď od neho odídu, a predsa to zostane ako niečo samostatné, objektívne. To, čo z nich vychádza sa stáva oddeleným, samostatným svetom.

Bytosti 1. hierarchie sa podieľajú priamo na božej sile. Sú v priamom spojení s Bohom a tvoria samotné bytie, substanciu sveta.

To, o čom sa takpovediac, planetárne systémy priestorom navzájom dohovárajú, aby sa stali kozmom, to riadia Serafovia.