Duchovné bytosti

Vzťah odporujúcich mocností k vrstvám zemského vnútra

Máme svet fyzický, astrálny, dolný devachan a horný devachan. Ak stlačíme nejaké teleso ešte ďalej dolu než k fyzickému svetu, potom prichádzame do podfyzického sveta, podastrálneho, do spodného či zlého dolného devachanu a do spodného či zlého horného devachanu. Zlý astrálny svet je Luciferovou oblasťou, zlý dolný devachan je Ahrimanovou a zlý horný devachan je oblasťou asurských duchov.

Tieto podzmyslové zrkadlenia vyšších rovín duchovného sveta sú v spojení a príslušnými vrstvami zemského vnútra. Tak nachádzame sily astrálnej roviny zajaté predovšetkým v prvých troch vrstvách, v troch ďalších sily dolného devachanu a siedma vrstva tvorí prechod k silám horného devachanu držaným vo vnútri Zeme.