Použitá literatúra


ANDREAE JOHANN VALENTIN: Chymická svadba Christiana Rosenkreuze roku 1459. Baltazar, Praha 1992.
ARENSON ADOLF: O mysteriu Kristově a bodhisattvech.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/arenson_mysteriu_kristove.pdf
ARENSON ADOLF: Příspěvek ke studiu duchovědy.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/arenson_prispevek_ke.pdf
ARENSON ADOLF: Studijní výsledky z přednáškové činnosti Rudolfa Steinera.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/arenson_studijni_vysledky.pdf
ARCHIATI PIETRO: Biografie jako umělecké dílo. Franesa, 2018.
ARCHIATI PIETRO: Světová náboženství - Cesty člověka k sobě samému. Fabula, Hranice 2012.
ARCHIATI PIETRO: Tajemství lásky. Fabula, Hranice 2006.
ATWOODOVÁ SOPHIA-IMME, KOŽELUHOVÁ JITKA, BLUME WALTER, PROKOFJEV SERGEJ O.: Umělecké impulzy anthroposofie 1. Franesa, spolek pro anthroposofickou osvětu, 2018
BARTOŠ JOSEF: Stupně lidského života. Ioanes, Březnice 1999.
BENKA MARIÁN: Biodynamická krajina.
http://www.antroposof.sk/polnohospodarstvo_pc/benka_biodynamicka_krajina.pdf
BLATMANN GEORGE: Reinkarnace jako zkušenost lidského já.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/blattmann_reinkarnace.pdf
BOPP ANNETTE: Jmelí a léčba rakoviny. Ladislava Fógelová a Mladá Fronta, Praha 2006.
BOUZEK JAN: Dějiny člověka a světa v pojetí anthroposofie.
http://antroposof.sk/diela_pc/bouzek_dejiny.pdf
BAUMANN ADOLF: Abeceda anthroposofie. Ioanes, Březnice 1998.
BECKH H.: Původ ve světle - Obrazy Genese. Spolek přátel Obce křesťanů, Praha 1939.
BÍZOVÁ PETRA: Principy waldorfské pedagogiky a jejich využití ve volném čase.
http://www.antroposof.sk/diplomove_prace_pc/bizova_principy_waldorfske_pedagogiky.pdf
BOCK EMIL: Prvotní křesťanství I – Caesarové a apoštolové.
http://www.antroposof.sk/diela_tlac/bock_prvotni_krestanstvi_I.pdf
BOCK EMIL: Prvotní křesťanství II – Dětství a mládí Ježišovo.
http://www.antroposof.sk/diela_tlac/bock_prvotni_krestanstvi_II.pdf
BOCK EMIL: Starý Zákon a duchovní dějiny lidstva I – Pradějiny.
http://www.antroposof.sk/diela_tlac/bock_stary_zakon_I.pdf
BOCK EMIL: Starý Zákon a duchovní dějiny lidstva II – Mojžíš a jeho doba.
http://www.antroposof.sk/diela_tlac/bock_stary_zakon_II.pdf
BOCK EMIL: Starý zákon a duchovní dějiny lidstva - III - Králové a proroci.
http://www.antroposof.sk/diela_tlac/bock_stary_zakon_III.pdf
BOARDMAN TERRY: Záhadný Kaspar Hauser. Grada Publishing, a. s., Praha 2009.
BOOGERD CORNELIS: Éterné tělo ve výchově malých dětí. Fabula 2009.
BOUZEK JAN: Dějiny člověka a světa v pojetí anthroposofie.
http://antroposof.sk/diela_pc/bouzek_dejiny.pdf
BUBNER RUDOLF: Reinkarnace z hlediska přírodních věd.
http://antroposof.sk/diela_pc/bubner_reinkarnace_z_hlediska_prirodnich_ved.pdf
BÜHLER WALTHER: Anthroposofie jako požadavek doby. Fabula, Hranice 2004.
BÜHLER WALTHER: Člověku přiměřená pedagogika.
http://www.antroposof.sk/waldorfska_skola_pc/buhler_cloveku_primerena_pedagogika_pc.pdf
BÜHLER WALTHER: Tělo jako nástroj duše ve zdraví a nemoci. Fabula, Hranice 2012.
BURKART AXEL: Úvod do antropozofie. Fontána, Olomouc 2008.
BURKHARD GUDRUN: Vzít život do vlastních rukou. Malvern 2010.
BURKHARDOVÁ URSULA: Karlik aneb setkání s gnómem. Fabula - Hana Jankovská, Hranice 2016.
COIPLET SYLVAIN: Co je to sociální trojčlennost.
http://www.antroposof.sk/socialna_trojclennost_pc/coiplet_co_je_to_socialni_trojclennost.pdf
DETTLI MARTIN, HRADIL RADOMIL: Včely a jejich svět. Fabula, Hranice 2011.
DOSTAL JAN: Anthroposofie a darwinizmus.
http://antroposof.sk/diela_pc/dostal_anthroposofie_a_darwinizmus.pdf
DOSTAL JAN: Dějiny hudby tentokrát trochu jinak.
Franesa, spolek pro anthroposofickou osvětu, Lelekovice 2019.
DOSTAL JAN: Duchovní kosmos.
http://antroposof.sk/diela_pc/dostal_duchovni_kosmos.pdf
DOSTAL JAN: Eurytmie jako viditelná řeč.
http://www.antroposof.sk/eurytmia_pc/dostal_eurytmie.pdf
DOSTAL JAN: Jak se to má s anthroposofií a Obcí křesťanů.
http://antroposof.sk/diela_pc/dostal_jak_se_to_ma_s_anthroposofii.pdf
DOSTAL JAN: Nadsmyslová bytost člověka.
http://antroposof.sk/diela_pc/dostal_nadzmyslova_bytost.pdf
DOSTAL JAN: Na cestě k myšlení srdcem. Priatelia Spoločenstva kresťanov, Bratislava 2006.
DOSTAL JAN: Proč se děti na waldorfských školách učí eurytmii?.
http://www.antroposof.sk/eurytmia_pc/dostal_proc_se_deti_na_ws_uci_eurytmii.pdf
DOSTAL JAN: Reinkarnace a karma (jako odpověď evropského myšlení staré indické moudrosti).
http://antroposof.sk/diela_pc/dostal_reinkarnace.pdf
DOSTAL JAN: Šest základních cvičení - Anthroposofické podněty pro práci na sobě. Opherus 2006.
DOSTAL JAN: Základy anthroposofie. Fabula 2016.
DOSTAL JAN: Zmrtvýchvstání. http://antroposof.sk/diela_pc/dostal_zmrtvychvstani.pdf
DOSTAL JAN: Život mezi smrtí a novým zrozením.
http://antroposof.sk/diela_pc/dostal_zivot_mezi_smrti.pdf
DOSTAL JAN: Život s duchem jazyka - díl I. Opherus 2007.
DOSTAL JAN: Život s duchem jazyka - díl II. Opherus 2008.
DOSTALOVÁ MICHAELA: Jak vznikla eurytmie.
http://www.antroposof.sk/eurytmia_pc/dostalova_jak_vznikla_eurytmie_pc.pdf
DOSTÁLEK PETR: Rolnický dvůr jako jedinečná individualita a živý organismus.
http://www.antroposof.sk/polnohospodarstvo_pc/dostalek_rolnicky_dvur.pdf
DOSTÁLEK PETR, RADOMIL HRADIL: Biologicko-dynamické preparáty.
http://www.antroposof.sk/polnohospodarstvo_pc/dostalek_hradil_biodynamicke_preparaty.pdf
DRLÍKOVÁ JOHANA, BŮŽKOVÁ JITKA: Biodynamické preparáty.
http://www.antroposof.sk/polnohospodarstvo_pc/drlikova_buzkova_biodynamicke_preparaty.pdf
ECKHOFF HEINZ: Osud ľudstva na prahu.
http://antroposof.sk/diela_pc/eckhoff_osud_ludstva_na_prahu.pdf.
EIGO VIRVE, HORÁK MILAN: Spoločenstvo kresťanov - hnutie za náboženskú obnovu. Všeobecné zoznámenie sa.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/eigo_horak_spolocenstvo_krestanov.pdf
ELEXOVÁ PATRÍCIA: Rudolf Steiner a Friedrich Nietzsche.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/elexova_steiner_a_nietzsche.pdf
FELBER ROSEMARIE REINHOLD SUSANNE STÜCKERT ANDREA: Muzikoterapie - Terapie zpěvem. Fabula, Hranice 2005.
FISCHEROVÁ TÁŇA, HRADIL RADOMIL: Láska nevládne, láska tvoří - Hledání cest k proměně společnosti. Fabula, Hranice 2012.
FLAU KARLHEINZ: Trojnost v ročním koloběhu. 1995.
FUNK KAREL: Epopej mariánství. Fabula, Hranice 2003.
FUNK KAREL: Léčba duše a elementálové. Malvern 2018.
FUNK KAREL: Meditace jako píseň duše. Dobra Praha 2002.
FUNK KAREL: Mystik a učitel - František Drtikol. Fontána Olomouc 2001.
FUNK KAREL: Naděje chirofonetiky (nová léčebná metoda).
http://antroposof.sk/diela_pc/funk_chirofonetika.pdf
FUNK KAREL: Od křiku v sobě k šepotu v chrámu - Sluneční kniha rozjímání pro začátečníky i tzv. pokročilé. Ires, Písek, 1996.
FUNK KAREL: Odívání sluncem - Inspirace z esoterních průhledů do minulosti a budoucnosti Slovanstva. Agape Brno 1998.
FUNK KAREL: Tajemství čtyř ročních období - Esoterika roku v ozvěnách lidské duše. Eminent 2004.
GEMPERLOVÁ MARTA: Waldorfská pedagogika – způsob alternativního vyučování.
http://www.antroposof.sk/diplomove_prace_pc/gemperlova_waldorfska_pedagogika.pdf
GLÖCKLER MICHAELA: Chodit, mluvit, myslet - O vývoji malého dítěte od početí a v prvních letech života. Malvern 2007.
GLÖCKLER MICHAELA: Rafael - mysteria nemoci a léčení. Franesa 2018.
GOETHE JOHANN WOLFGANG: Mysteria s výkladem Rudolfa Steinera. Fabula, Hranice 2011.
GOETHE JOHANN WOLFGANG: Smyslově - morální účinek barev. S předmluvou Jana Dostala. Fabula, Hranice 2004.
GROM BERNHARD: K antroposofickému obrazu člověka a světa.
http://www.antroposof.sk/diela_tlac/grom_k_antroposofickemu_obrazu_cloveka_a_sveta_tlac.pdf
JANKOVSKÁ HANA: Návrat k panne - Aktivace nového vnímání. Fabula, Hranice 2003.
JEKOSCHOVÁ MILUŠE: Waldorfská mateřská škola.
http://www.antroposof.sk/diplomove_prace_tlac/jekoschova_waldorfska_materska_skola.pdf
HANSEN OSKAR BORGMAN: Mystérijné drámy Rudolfa Steinera.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/hansen_mysterijne_dramy.pdf
HAUSCHKA RUDOLF: Člověk a léčiva. Fabula, Hranice 2015.
HAUSCHKA RUDOLF: Člověk a substance. Fabula, Hranice 2005.
HAUSCHKA RUDOLF: Člověk a výživa. Fabula, Hranice 2000.
HAUSCHKOVÁ MARGARETHE: Arteterapie - Podstata a úkoly terapeutického malování. Franesa 2020.
HAUSCHKOVÁ MARGARETHE: Rytmické masáže podle dr. Ity Wegmanové. Fabula, Hranice 2012.
HEMLEBEN JOHANNES: Onen svět - Představy lidstva o životě po smrti od egyptské knihy mrtvých po současnost. Grada Publishing, a. s., Praha 2011.
HEYDEBRAND CAROLINE: O duševní podstatě dítěte. Baltazar, Praha 1993.
HOFFMEISTER MAX: Záhady početí. Fabula, Hranice 2010.
HORÁK MILAN: Myšlenka reinkarnace v kontextu tradičního křesťanství.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/horak_myslenka_reinkarnace.pdf
HRADIL RADOMIL: Biologicko-dynamické zemědělství.
http://www.antroposof.sk/polnohospodarstvo_pc/hradil_biologicko_dynamicke_zemedelstvi.pdf
HRADIL RADOMIL: Duše rostlin. Fabula, Hranice 2004.
HRADIL RADOMIL: Jmenuji se nakolik je mi známo, Kaspar Hauser. Fabula, Hranice 2009.
HRADIL RADOMIL: Lidstvo na rozcestí. Fabula, Hranice 2009.
HRADIL RADOMIL: Mise Christiana Rosenkreutze a dějinné poslání rosikruciánství. Fabula-Hana Jankovská, Hranice 2016.
HRADIL RADOMIL: Nové lidstvo v nás. Fabula, Hranice 2012.
HRADIL RADOMIL: Parzival - Cesta ke Grálu. Franesa 2018.
JANEČEK OLDŘICH: O mysteriu vzkříšení - Od golgotského mysteria k mysteriu nového duchovního vzkříšení lidstva.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/janecek_o_mysteriu_vzkriseni.pdf
JANKOVSKÁ HANA: Návrat k Panně - Aktivace nového vnímání. Fabula, Hranice 2003.
JANKOVSKÁ HANA: Průvodce českou anthroposofií. Fabula, Hranice 2002.
JANSKÝ JAN: Rudolf Steiner: Filosofie svobody.
http://www.antroposof.sk/diela_tlac/jansky_steiner_filosofie_svobody.pdf
KISCHNICK RUDOLF: Tělesná cvičená a rozvoj vědomí. Sophia 2000.
KLETT MANFRED: Vznik a vývoj biologicko-dynamického zemědělství.
http://www.antroposof.sk/polnohospodarstvo_pc/klett_vznik_a_vyvoj.pdf
KOLOC TOMÁŠ: Kudy ven: Trojčlennost jako otázka i odpověď (1. část).
http://www.antroposof.sk/socialna_trojclennost_pc/koloc_trojclennost.pdf
KRČEK JOSEF: Musica Humana - Úvod do muzikoterapie která vychází z anthroposofie Rudolfa Steinera. Fabula, Hranice 2008.
KŘIŠŤAN PAVEL: Parsifal. Baltazar, Praha 1993.
KŘIŠŤAN PAVEL: Poselství Vánoc. Ioanes, Březnice 1998.
KUBÍČKOVÁ MILUŠE: Sto let od vzniku sociálního impulsu.
http://www.antroposof.sk/socialna_trojclennost_pc/kubickova_sto_let_od.pdf
KUBÍČKOVÁ MILUŠE: Duchovní velikán na přelomu století.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/kubickova_duchovni_velikan.pdf
KUBÍČKOVÁ MILUŠE: Goetheanum – srdce Anthroposofie.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/kubickova_goetheanum_srdce_anthroposofie.pdf
KUBÍČKOVÁ MILUŠE: Každodenní život podle Rudolfa Steinera.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/kubickova_zivot_podle_steinera.pdf
KUBÍČKOVÁ MILUŠE: Nahlédnutí do odkazu Rudolfa Steinera.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/kubickova_nahlednuti_do_odkazu_steinera.pdf
KUBÍČKOVÁ MILUŠE: Rytmy života po sedmiletích.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/kubickova_rytmy_zivota.pdf
KUBÍČKOVÁ MILUŠE: Sociální trojčlennost – most mezi duchovním a životním polem.
http://www.antroposof.sk/socialna_trojclennost_pc/kubickova_socialni_trojclennost_pc.pdf
KÜHLEWIND GEORG: Od normálního ke zdravému vědomí. Fabula, Hranice 2009.
KÜHLEWIND GEORG: Služebníci slova. Fabula, Hranice 2010.
KÜHNEOVÁ PETRA: Anthroposofická výživa - Potraviny a jejich kvalita. Maitrea, Praha 2015.
KUNDRÁČOVÁ KLÁRA: Michael – vodca súčasnej kultúry.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/kundracova_michael.pdf
KUNDRÁČOVÁ KLÁRA: Nie Ja, ale Kristus vo mne.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/kundracova_nie_ja_ale_kristus.pdf
KUNDRÁČOVÁ KLÁRA: Vianočná imaginácia.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/kundracova_vianocna_imaginacia.pdf
LEBER STEFAN: Spánok a jeho význam.
http://antroposof.sk/diela_pc/leber_spanok.pdf
LEBER STEFAN: Výchova detí dnes – úlohy a požiadavky našej doby.
http://antroposof.sk/diela_pc/leber_vychova_deti_dnes.pdf
LEBER STEFAN: Waldorfská škola – základy a organizácia.
http://antroposof.sk/diela_pc/leber_waldorfska_skola.pdf
LIEVEGOED Bernard C.J.: O záchraně duše. Fabula 2017.
LIEVEGOED Bernard C.J.: Působení planet a životní procesy. Franesa 2017.
LINDENAU CHRISTOF: Anthroposofie v duchovní atmosfěře Ahrimana.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/lindenau_anthroposofie_v_duchovni_atmosfere_ahrimana.pdf
LINDENBERG CHRISTOPH: Rudolf Steiner. Opherus, 1998.
MACKAY PAUL: Rytmy Základního kamene. Fabula, Hranice 2002.
MIHULOVÁ MARIE, SVOBODA MILAN: Mysterium ročních dob podle Rudolfa Steinera. Santal, Liberec 2009.
MIKULOVÁ TAMARA: Krásy a úskalia waldorfskej pedagogiky.
http://www.antroposof.sk/socialna_trojclennost_pc/mikulova_krasy_a_uskalia_waldorfskej_pedagogiky_pc.pdf
NEJEDLO MICHAEL: Rudolf Steiner. Muž, který uměl všechno. Krásná paní, 2010.
NOVALIS: Pohádka o Erótovi a Fábule. Nakladatelství PDN, Hranice 1999.
PÁLEŠ EMIL: Angelológia dejín - paralelné a periodické javy v dejinách. Sophia, Bratislava 2001.
PÁLEŠ EMIL: Angelologie dějin 1 - synchronicita a periodicita v dějinách. Sophia, Bratislava 2004.
PÁLEŠ EMIL: Angelológia dejín 2 - synchronicita a periodicita v dejinách. Sophia, Bratislava 2012.
PÁLEŠ EMIL: Duchovná úloha Strednej Európy alebo Ako súvisia rozprávky s politikou. Sophia, Bratislava 1995.
PÁLEŠ EMIL: Sedem archanjelov - rytmy inšpirácie v dejinách kultúry a prírody. Sophia, Bratislava 2007.
PLEŠTIL DUŠAN: Okem ducha - Živá příroda v přírodovědných spisech Johanna Wolfhanga Goetheho. Yokoymenh 2006.
POLÁK PETER: Zápas Michaela s drakom.
http://www.antroposof.sk/waldorfsky_seminar_pc/polak_zapas_michaela_s_drakom.pdf
POLZER-HODITZ LUDWIG: Osudové obrazy z doby mého duchovního žákovství. Fabula, Hranice 2006.
PROKOFJEV SERGEJ O.: Esoterní význam společné duchovědné práce a budoucnost Anthroposofické společnosti. Anthroposofická společnost nakladatelství Studium 2011.
PROKOFJEV SERGEJ O.: Chránit život - Napomáhání k sebevraždě a lékářská etika. Fabula - Hana Jankovská, Hranice 2013.
PROKOFJEV SERGEJ O.: Jak dnes stojíme před Rudolfem Steinerem? Anthroposofická společnost edice Studium 2014.
PROKOFJEV SERGEJ O.: Karmické bádání Rudolfa Steinera. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 2000.
PROKOFJEV SERGEJ O.: Mysterium Zmrtvýchvstání ve světle anthroposofie. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 2011.
PROKOFJEV SERGEJ O.: Nebeská Sofie a bytost Anthroposofie. Anthroposofická společnost edice Studium 2019.
PROKOFJEV SERGEJ O.: Okultní význam odpouštění. Ioanes, Březnice 2000.
PROKOFJEV SERGEJ O.: Proč se stát členem Svobodné vysoké školy pro duchovní vědu? Anthroposofická společnost v České republice edice Studium 2016.
PROKOFJEV SERGEJ O.: Roční koloběh jako zasvěcovací cesta k prožívání Kristovy bytosti - Esoterické pozorování ročních svátků. Anthroposofická společnost v České republice, pobočka Písek, edice Studium 2014.
PROKOFJEV SERGEJ O.: Rudolf Steiner a mistři esoterního křesťanství. Anthroposofická společnost v České republice edice Studium 2020.
PROKOFJEV SERGEJ O.: Rudolf Steiner a založení nových mysterií. Anthroposofická společnost v České republice edice Studium 2018.
PROKOFJEV SERGEJ O.: Setkání se zlem a jeho přemožení v duchovní vědě - Základní kámen dobra. Anthroposofická společnost, nakladatelství Studium 2012.
PROKOFJEV SERGEJ O.: Vánoční sjezd a založení nových mysterií. Anthroposofická společnost v České republice edice Studium 2015.
PROKOFJEV SERGEJ O.: Zjevení Krista v éterickém světě. Anthroposofická společnost v České republice edice Studium 2017.
RADOVÁ JITKA: Waldorfská škola.
http://www.antroposof.sk/waldorfska_skola_pc/radova_waldorfska_skola.pdf
RIST MICHAEL: Trojčlennost a svoboda člověka - cesta od konkurence k sociální ekonomii. Fabula, Hranice 2000.
RONOVSKÝ VÍT: Cíle waldorfské pedagogiky.
http://www.antroposof.sk/waldorfska_skola_pc/ronovsky_cile_waldorfske_pedagogiky_pc.pdf
RONOVSKÝ VÍT: Původ waldorfské pedagogiky.
http://www.antroposof.sk/waldorfska_skola_pc/ronovsky_puvod_waldorfske_pedagogiky_pc.pdf
RONOVSKÝ VÍT: Všeobecná nauka o člověku.
http://www.antroposof.sk/waldorfska_skola_pc/ronovsky_vseobecna_nauka_o_cloveku_pc.pdf
SALMAN HARRIE: Cesta Grálu Európou.
http://antroposof.sk/diela_pc/salman_cesta_gralu.pdf
SELG PETER: Som za napredovanie - Ita Wegmanová, Rudolf Steiner a lekárska sekcia. Fabula, Hranice 2008.
SCHROEDER HANS-WERNER: Andělé a lidé. Grada, Praha 2010.
SCHROEDER HANS-WERNER: Modlitba. Spolek přátel Obce křesťanů, Praha 1998.
SCHURÉ ÉDUARD: Osobnost Rudolfa Steinera a její vývoj.
http://antroposof.sk/diela_pc/schure_osobnost_rudolfa_steinera.pdf
SCHWENK THEODOR, SCHWENK WOLFRAM, JACOBI MICHAEL: Tři úvahy o podstatě vody. Fabula, Hranice 2005.
SOESMAN ALBERT: Dvanáct smyslů - Brány duše. Fabula, Hranice 2009.
SPINDLER HERMANN: Recepty z Lukas Klinik - Sbírka receptů a návodů na zdravou výživu vycházející z anthroposofického poznání. Fabula, Hranice 2015.
STEFFEN ALBERT: O některých obtížích na cestě duchovního poznání.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/steffen_o_nekterych_obtizich_na_ceste_duchovniho_poznani_pc.pdf
STEFFEN ALBERT: Eliáš-Jan-Raffael-Novalis. Cesta vtělení.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/steffen_elias_jan_raffael_novalis_pc.pdf
STEFFEN ALBERT: Návod ke zpětnému pohlížení.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/steffen_navod_ke_zpetnemu_pohlizeni_pc.pdf
STEFFEN ALBERT: Začáteční stavy duchovního školení.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/steffen_zacatecni_stavy_duchovniho_skoleni_pc.pdf
STEINER RUDOLF: Ako prekonať nervozitu.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/steiner_ako_prekonat_nervozitu.pdf
STEINER RUDOLF: Anthroposofické utváření společenství. Anthroposofická společnost, nakladatelství Studium 2011.
STEINER RUDOLF: Antroposofické smernice.
http://antroposof.sk/diela_pc/antroposoficke_smernice.pdf
STEINER RUDOLF: Antroposofické smernice č. 1 až 22.
http://antroposof.sk/diela_tlac/steiner_antroposoficke_zaklady_pro_obnovene_krestansko_nabozenske_pusobeni_tlac.pdf
STEINER RUDOLF: Antroposofické základy pro obnovené křesťansko náboženské působení.
http://antroposof.sk/diela_pc/smernice.pdf
STEINER RUDOLF: Anthroposofie. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 1999.
STEINER RUDOLF: Anthroposofie jako kosmosofie - Díl první - Bytostné rysy člověka v oblasti pozemské a kosmické.
http://antroposof.sk/diela_tlac/steiner_anthroposofie_jako_kosmosofie.pdf
STEINER RUDOLF: Anthroposofie jako kosmosofie - Díl druhý - Utváření člověka jako výsledek kosmického působení.
http://antroposof.sk/diela_tlac/steiner_anthroposofie_jako_kosmosofie_II_tlac.pdf
STEINER RUDOLF: Anthroposofické vůdčí myšlenky - Cesta poznání anthroposofie - Michaelovo mysterium. Anthroposofická společnost v České republice edice Studium 2014.
STEINER RUDOLF: Básně, modlitby, meditace. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 1999.
STEINER RUDOLF: Bhagavadgíta a Pavlovy dopisy. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 1998.
STEINER RUDOLF: Bytost člověka - jeho osud a vývoj světa. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 2012.
STEINER RUDOLF: Cesty nadsmyslového poznání. Nakladatelství Studium Anthroposofické společnosti, pobočka Písek 2002.
STEINER RUDOLF: Co může astronomie říci ke vzniku světa. Pobočka Anthroposofické společnosti v Písku 1998.
STEINER RUDOLF: Co může geologie říci ke vzniku světa? Pobočka Anthroposofické společnosti v Písku 1998.
STEINER RUDOLF: Člověk a hvězdy. Fabula, Hranice 2011.
STEINER RUDOLF: Člověk a svět - Světová bytostná podstata a jáství. Michael, 2019.
STEINER RUDOLF: Člověk a vesmírné slovo. Nakladatelství PDN, Hranice 1999.
STEINER RUDOLF: Čtyři přednášky o anthroposofii a akademických vědách - I - Anthroposofie a duševěda.
http://antroposof.sk/diela_tlac/steiner_ctyri_prednasky_I_anthroposofie_a_duseveda.pdf
STEINER RUDOLF: Čtyři přednášky o anthroposofii a akademických vědách - II - Anthroposofie a věda dějepisná.
http://antroposof.sk/diela_tlac/steiner_ctyri_prednasky_II_anthroposofie_a_veda_dejepisna.pdf
STEINER RUDOLF: Čtyři přednášky o anthroposofii a akademických vědách - III - Anthroposofie a věda přírodní.
http://antroposof.sk/diela_tlac/steiner_ctyri_prednasky_III_anthroposofie_a_veda_prirodni.pdf
STEINER RUDOLF: Čtyři přednášky o anthroposofii a akademických vědách - IV - Anthroposofie a věda sociální.
http://antroposof.sk/diela_tlac/steiner_ctyri_prednasky_IV_anthroposofie_a_veda_socialni.pdf
STEINER RUDOLF: Dědictví devatenáctého století. Nakladatelství Studium Anthroposofické společnosti, pobočka Písek 2003.
STEINER RUDOLF: Dějiny lidstva, přítomnost a budoucnost ve světle duchovní vědy. Nakladatelství Studium Anthroposofické společnosti, pobočka Písek 2000.
STEINER RUDOLF: Duchovné bytosti v nebeských telesách a prírodných ríšach. Sophia 1996.
STEINER RUDOLF: Duchovné pozadie hudby.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/steiner_duchovne_pozadie_hudby.pdf
STEINER RUDOLF: Duchovní pozadí sociální otázky.
http://www.antroposof.sk/socialna_trojclennost_tlac/steiner_duchovni_pozadi_socialni_otazky.pdf
STEINER RUDOLF: Duchovněvědecká nauka o člověku. Anthroposofická společnost, Nakladatelství Studium 2009.
STEINER RUDOLF: Duchovní hierarchie. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 1998.
STEINER RUDOLF: Duchovní souvislosti v utváření lidského organismu. Michael 2017.
STEINER RUDOLF: Duchovní věda a terapie. Fabula - Hana Jankovská, Hranice 2013.
STEINER RUDOLF: Duchovní vedení člověka a lidstva. Anthroposofická společnost, nakladatelství STUDIUM 2012.
STEINER RUDOLF: Duchovní výklad ke Goethově Faustu - 1 díl - Faust, člověk usilující. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 2003.
STEINER RUDOLF: Duchovní výklad ke Goethově Faustu - 2 díl - Faustovský problém. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 2003.
STEINER RUDOLF: Duch v rostlinné říši. Nakladatelství Studium Anthroposofické společnosti, pobočka Písek 1998.
STEINER RUDOLF: Dvanáct svatých nocí a duchovní hierarchie. Anthroposofická společnost v České republice edice STUDIUM 2016 .
STEINER RUDOLF: Egyptské mýty a mysteria. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 1999.
STEINER RUDOLF: Ekonomika a sociálna trojčlennosť v učebných osnovách waldorfskej školy. 2015.
STEINER RUDOLF: Esoterní hodiny 1904 -1909. Fabula - Hana Jankovská, Hranice 2011.
STEINER RUDOLF: Esoterní hodiny II 1910 -1912. Fabula - Hana Jankovská, Hranice 2013.
STEINER RUDOLF: Esoterní hodiny III 1913 -1923. Fabula - Hana Jankovská, Hranice 2017.
STEINER RUDOLF: Esoterní křesťanství. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 2001.
STEINER RUDOLF: Esoterní úvahy o karmických souvislostech. Fabula - Hana Jankovská, Hranice 2016.
STEINER RUDOLF: Eurytmie. Fabula, Hranice 2008.
STEINER RUDOLF: Exkurze do oblasti Markova evanjelia. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 2007.
STEINER RUDOLF: Filosofie svobody. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 1999.
STEINER RUDOLF: Forma vyučování na základě duchovních poznatků o člověku.
http://www.antroposof.sk/waldorfska_skola_pc/steiner_forma.pdf
STEINER RUDOLF: Friedrich Nietzsche, bojovník proti svojej dobe. Kalligram, Bratislava 2012.
STEINER RUDOLF: Golgota - Přehled anthroposofické christologie. Fabula - Hana Jankovská 2017.
STEINER RUDOLF: Hermes. Nakladatelství Studium Anthroposofické společnosti, pobočka Písek 1997.
STEINER RUDOLF: Hlavní body sociální otázky. Baltazar, Praha 1993.
STEINER RUDOLF: Idea sociální trojčlennosti. Michael 2000.
STEINER RUDOLF: Imaginace ročních dob. Opherus 2004.
STEINER RUDOLF: Iniciace neboli zasvěcení. Nakladatelství Studium Anthroposofické společnosti, pobočka Písek 2006.
STEINER RUDOLF: Iniciační poznání. Fabula, Hranice 2011.
STEINER RUDOLF: Jak se duchovní bádání zdůvodňuje? Pobočka Anthroposofické společnosti v Písku 1997.
STEINER RUDOLF: Janova Apokalypsa. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 2001.
STEINER RUDOLF: Janovo evangelium. Ioanes, Březnice 1998.
STEINER RUDOLF: Janovo evangelium v poměru ke třem ostatním evangeliím. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 2006.
STEINER RUDOLF: Johanka z Arku - Její život a duchovní pozadí jejího činu. Franesa, Lelekovice 2021.
STEINER RUDOLF: Kalendář duše. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 1999.
STEINER RUDOLF: Karma a reinkarnace - Tajemství opakovaného vtělování a lidského osudu. Fabula - Hana Jankovská, Hranice 2014.
STEINER RUDOLF: Karma a reinkarnace II - Tajemství opakovaného vtělování a lidského osudu. Fabula - Hana Jankovská, Hranice 2016.
STEINER RUDOLF: Karma povolání člověka - V návaznosti na Goethův život.
http://antroposof.sk/diela_tlac/steiner_karma_povolani_cloveka.pdf
STEINER RUDOLF: Kdo jsou rosikruciáni? Nakladatelství Studium Anthroposofické společnosti, pobočka Písek 2003.
STEINER RUDOLF: Klamná představa o nemocích ve světle duchovní vědy. Nakladatelství Studium Anthroposofické společnosti, pobočka Písek 2005.
STEINER RUDOLF: Koperník a jeho doba ve světle duchovní vědy. Nakladatelství Studium Anthroposofické společnosti, pobočka Písek 2000.
STEINER RUDOLF: Kosmická a lidská metamorfóza. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 2010.
STEINER RUDOLF: Křesťanství jako mystická skutečnost a mystéria starověku. Ioanes, Březnice 1998.
STEINER RUDOLF: Kristus a 20. století. Nakladatelství Studium Anthroposofické společnosti, pobočka Písek 2000.
STEINER RUDOLF: Kristus a duchovní svět - O hledání svatého Grálu. Anthroposofická společnost v České republice, edice Studium, 2021.
STEINER RUDOLF: Kristus a lidská duše - O smyslu života - Teosofická morálka - Anthroposofie a křesťanství. Anthroposofická společnost v České republice edice Studium 2019.
STEINER RUDOLF: Kristův impulz. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 2003.
STEINER RUDOLF: Legenda o chrámu a zlatá legenda jako symbolický výraz minulých a budoucích vývojových tajemství člověka
http://antroposof.sk/diela_tlac/steiner_legenda_o_chramu_a_zlata_legenda.pdf
STEINER RUDOLF: Léčebne - pedagogický kurz
http://www.antroposof.sk/waldorfska_skola_pc/steiner_lecebne_pedagogicky_kurz.pdf
STEINER RUDOLF: Lidská duše a duše zvířete. Nakladatelství Studium Anthroposofické společnosti, pobočka Písek 1997.
STEINER RUDOLF: Lukášovo evangelium. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 2003.
STEINER RUDOLF: Makrokosmos a mikrokosmos - Velký a malý svět - Otázky duše, života a ducha. Franesa, Lelekovice 2019.
STEINER RUDOLF: Manichejci.
http://antroposof.sk/diela_pc/steiner_manichejci_pc.pdf
STEINER RUDOLF: Markovo evangelium. Ioanes, Březnice 1999.
STEINER RUDOLF: Matoušovo evangelium. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 2006.
STEINER RUDOLF: Má cesta životem. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 2000.
STEINER RUDOLF: Meditační verše. Opherus 2003.
STEINER RUDOLF: Michael a drak.
http://antroposof.sk/diela_pc/steiner_michael_a_drak_pc.pdf
STEINER RUDOLF: Mojžiš. Nakladatelství Studium Anthroposofické společnosti pobočka Písek, 1997.
STEINER RUDOLF: Morálka ve světle duchovního bádání. Pobočka Anthroposofické společnosti v Písku 1997.
STEINER RUDOLF: Most mezi světovou duchovností a fysičnem člověka - Hledání nové Isidy, božské Sofie.
http://antroposof.sk/diela_tlac/steiner_most_mezi_svetovou_duchovnosti_a_fysicnem_cloveka.pdf
STEINER RUDOLF: Muž, žena a dítě ve světle duchovní vědy. Fabula - Hana Jankovská, Hranice 2015.
STEINER RUDOLF: Mysterijní školy středověku. Fabula, Hranice 2006.
STEINER RUDOLF: Mystika na úsvitu novodobého duchovního života. Grada Publishing, a. s., Praha 2009.
STEINER RUDOLF: Národohospodářský kurz. Fabula, Hranice 2000.
STEINER RUDOLF: Nebe. Nakladatelství Studium Anthroposofické společnosti, pobočka Písek 2005.
STEINER RUDOLF: Nordické a středoevropské duchovní impulsy - Svátek objevení Krista.
http://antroposof.sk/diela_tlac/steiner_nordicke_a_stredoevropske_duchovni_impulsy.pdf
STEINER RUDOLF: Nutnost a svoboda. Fabula, Hranice 2012.
STEINER RUDOLF: Od Ježíše ke Kristu. Ioanes, Březnice 1997.
STEINER RUDOLF: O iniciaci. Fabula, Hranice 2003.
STEINER RUDOLF: O koňoch, ktoré môžu počítať.
http://antroposof.sk/diela_pc/steiner_o_konoch_ktore_mozu_pocitat_pc.pdf
STEINER RUDOLF: Okultní dějiny. Franesa 2019.
STEINER RUDOLF: Okultní fyziologie. Ioanes, Březnice 1998.
STEINER RUDOLF: Okultní hnutí v 19. století a jeho vztah ke světové kultuře. Michael, 2016.
STEINER RUDOLF: Okultní pečetě a znamení. Fabula, Hranice 2000.
STEINER RUDOLF: Okultní vývoj člověka. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 1999.
STEINER RUDOLF: O správe pedagogických zariadení.
http://www.antroposof.sk/waldorfska_skola_pc/steiner_o_sprave_pedagogickych_zariadeni.pdf
STEINER RUDOLF: Osudy lidí a osudy národů.
http://www.antroposof.sk/diela_tlac/steiner_osudy_lidi_a_osudy_narodu_GA157_chybi_strana_71.pdf
STEINER RUDOLF: Otčenáš. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 2003.
STEINER RUDOLF: O významu okultního vývoje člověka pro jeho schrány a jeho jáství.
http://antroposof.sk/diela_pc/steiner_o_vyznamu.pdf
STEINER RUDOLF: O zdraví a nemoci. Nakladatelství PDN, Hranice 1999.
STEINER RUDOLF: Pastorální medicína - Společné působení anthroposofických lékařů a kněží. Fabula - Hana Jankovská, Hranice 2014.
STEINER RUDOLF: Páté evangelium - Co dělal Ježíš medzi dvanáctým a třicátým rokem svého věku?. Nakladatelství PDN, Hranice 1998.
STEINER RUDOLF: Perspektivy vývoje lidstva - Materialistický impuls poznání a úkol anthroposofie. Michael, 2017.
STEINER RUDOLF: Podstata spánku. Nakladatelství Studium Anthroposofické společnosti, pobočka Písek 1997.
STEINER RUDOLF: Podstata včel - kosmická chemie. Fabula, Hranice 2003.
STEINER RUDOLF: Podstata věčnosti a přirozenost lidské duše ve světle duchovní vědy. Nakladatelství Studium Anthroposofické společnosti, pobočka Písek 2001.
STEINER RUDOLF: Poslání jednotlivých duší národů. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 2007.
STEINER RUDOLF: Poslání Michaelovo - Zjevení vlastního tajemství lidské bytosti. Michael 2018.
STEINER RUDOLF: Poslání pravdy. Markvart, Olomouc 1997.
STEINER RUDOLF: Poslání střední Evropy. Fabula - Hana Jankovská, Hranice 2016.
STEINER RUDOLF: Povolání a výdělek. Nakladatelství Studium Anthroposofické společnosti, pobočka Písek 2005.
STEINER RUDOLF: Pozemské umírání a světové žití. Nakladatelství PDN, Hranice 1999.
STEINER RUDOLF: Poznání duše a ducha. Nakladatelství Studium Anthroposofické společnosti, pobočka Písek 2006.
STEINER RUDOLF: Poznání lidské bytosti podle těla, duše a ducha. Michael, 2017.
STEINER RUDOLF: Poznávanie vyšších svetov. Sophia 1997.
STEINER RUDOLF: Praktický výcvik myšlení. Baltazar, Praha 1994.
STEINER RUDOLF: Pravda o vzniku a vývoji světa. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 2014.
STEINER RUDOLF: Před branou duchovní vědy. 1998.
STEINER RUDOLF: Přednášky II. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 1998.
STEINER RUDOLF: Předstupně mystéria Golgoty. Anthroposofická společnost v České republice edice Studium 2020.
STEINER RUDOLF: Príhovor Rudolfa Steinera pri príležitosti Vianočnej slávnosti waldorfskej školy v Stuttgarte.
http://www.antroposof.sk/waldorfska_skola_tlac/steiner_prihovor_tlac.pdf
STEINER RUDOLF: Prípoveď základného kameňa.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/steiner_zakladny_kamen.pdf
STEINER RUDOLF: Příroda a člověk. Fabula, Hranice 2007.
STEINER RUDOLF: Přírodní věda a duchovní bádání. Nakladatelství Studium Anthroposofické společnosti, pobočka Písek 2002.
STEINER RUDOLF: Projevy karmy. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 1999.
STEINER RUDOLF: Protiklady ve vývoji lidstva. Michael, 2019.
STEINER RUDOLF: Provedení ideje sociální trojčlennosti.
http://www.antroposof.sk/socialna_trojclennost_pc/steiner_provedeni_ideje.pdf
STEINER RUDOLF: Působení duchovních bytostí na člověka. Franesa, Lelekovice 2018.
STEINER RUDOLF: Původ člověka ve světle duchovní vědy. Nakladatelství Studium Anthroposofické společnosti, pobočka Písek 2000.
STEINER RUDOLF: Reinkarnace a racionalita. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 2009.
STEINER RUDOLF: Sluneční mystérium a mystérium smrti a zmrtvychvstání. Aleš Musil - Michael, 2020.
STEINER RUDOLF: Sociální a antisociální pudy v člověku. Franesa, Lelekovice 2021.
STEINER RUDOLF: Sousoší Rudolfa Steinera - Zjevení duchovního cíle lidstva a Země. Anthroposofická společnost v České republice edice Studium 2019.
STEINER RUDOLF: Souvztažnosti mezi mikrokosmem a makrokosmem.
http://antroposof.sk/diela_tlac/steiner_souvztaznosti_mezi_mikrokosmem_a_makrokosmem.pdf
STEINER RUDOLF: Stavební kameny k pochopení mystéria na Golgote. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 1998.
STEINER RUDOLF: Svět jako výsledek rovnovážných působení. Franesa, spolek pro anthroposofickou osvětu, Lelekovice 2018.
STEINER RUDOLF: Svět pohádek. Franesa, Lelekovice 2020.
STEINER RUDOLF: Svet, Zem a človek. Sophia 1999.
STEINER RUDOLF: Světové dějiny ve světle anthroposofie a jako základ poznání lidského ducha. Anthroposofická společnost v České republice edice Studium 2017.
STEINER RUDOLF: Světové zázraky. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 2001.
STEINER RUDOLF: Symptomatologie dějin. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 2008.
STEINER RUDOLF: Šest stupňů vědeckého poznání - pozorování, matematizování, experiment, imaginace, inspirace, intuice. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 2012.
STEINER RUDOLF: Tajemství barev. Fabula, Hranice 2005.
STEINER RUDOLF: Tajemství biblických dějin stvoření. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 2005.
STEINER RUDOLF: Tajemství dvojníka.
http://www.antroposof.sk/diela_tlac/steiner_tajemstvi_dvojnika.pdf
STEINER RUDOLF: Tajemství prahu. Fabula, Hranice 2000.
STEINER RUDOLF: Tajemství Trojice - Člověk a jeho vztah k duchovnímu světu v proměnách doby. Fabula - Hana Jankovská, Hranice 2015.
STEINER RUDOLF: Tajemství vývoje lidstva - Základní sociální požadavek naší doby. Michael, 2019.
STEINER RUDOLF: Tajná věda v nástinu. Ioanes, Březnice 1997.
STEINER RUDOLF: Tajné učení rosikruciánů. Sophia 1998.
STEINER RUDOLF: Takzvaná nebezpečí zasvěcení. Nakladatelství Studium Anthroposofické společnosti, pobočka Písek 2006.
STEINER RUDOLF: Teorie poznání Rudolfa Steinera. Michael, 2015
STEINER RUDOLF: Terapie duše. Fabula, Hranice 2001.
STEINER RUDOLF: Theosofie. Fabula, Hranice 2010.
STEINER RUDOLF: Tři kroky anthroposofie: filosofie, kosmologie, náboženství. Franesa, Spolek pro anthroposofickou osvětu, 2018.
STEINER RUDOLF: Tři perspektivy anthroposofie.
http://antroposof.sk/diela_tlac/steiner_tri_perspektivy_anthroposofie_tlac.pdf
STEINER RUDOLF: Tři proudy vývoje lidstva - Souvislost lucifersko - ahrimanského podnětu s podnětem Krista - Jahve.
http://antroposof.sk/diela_tlac/steiner_tri_proudy_vyvoje_lidstva.pdf
STEINER RUDOLF: Událost Kristova zjevení v éterném světě. Anthroposofická společnost, Nakladatelství Studium 2010.
STEINER RUDOLF: Umění ve světle mysterijní moudrosti. Fabula - Hana Jankovská, Hranice 2017.
STEINER RUDOLF: Vánoce ve světle anthroposofie. Franesa, Lelekovice 2019.
STEINER RUDOLF: Vánoční sjezd z založení Všeobecné anthroposofické společnosti 1923/1924. Anthroposofická společnost v České republice edice Studium 2013.
STEINER RUDOLF: Vědomí zasvěcence. Fabula, Hranice 2009.
STEINER RUDOLF: Vnitřní vývojové impulsy lidstva.
http://antroposof.sk/diela_tlac/steiner_vnitrni_vyvojove_impulsy_lidstva_tlac.pdf
STEINER RUDOLF: Všeobecná nauka o člověku jako základ pedagogiky. Ioanes, Březnice 1996.
STEINER RUDOLF: Vysokoškolské vzdelávanie a súčasné potreby.
http://antroposof.sk/diela_pc/steiner_vysokoskolske_vzdelavanie_pc.pdf
STEINER RUDOLF: Výchova dítěte a metodika vyučování. Baltazar, Praha 1993.
STEINER RUDOLF: Východ ve světle západu. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 2001.
STEINER RUDOLF: Výsledky duchovního bádání. Pobočka Anthroposofické společnosti v Písku 1997.
STEINER RUDOLF: Vztah hvězdného světa k člověku a člověka k hvězdnému světu. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 2000.
STEINER RUDOLF: Waldorfská pedagogika - Seminární hodiny. Opherus 2006.
STEINER RUDOLF: Zarathustra. Nakladatelství Studium Anthroposofické společnosti, pobočka Písek 1997.
STEINER RUDOLF: Záhada člověka. Michael, Svatý Kopeček u Olomouce 2004.
STEINER RUDOLF: Záhady filosofie. 1998.
STEINER RUDOLF: Základy esoteriky. Sophia 1998.
STEINER RUDOLF: Západo-východné aforizmy.
http://antroposof.sk/diela_pc/steiner_zapado_vychodne_aforizmy_pc.pdf
STEINER RUDOLF: Zemědělský kurz. Pro-Bio, Šumperk 1998.
STEINER RUDOLF: Z kroniky akaša. Sophia 1997.
STEINER RUDOLF: Život a smrt. Nakladatelství Studium Anthroposofické společnosti, pobočka Písek 1997.
STEINER RUDOLF, DOSTAL JAN: Tvořivá řeč - Cvičení výslovnosti pro rozvoj tvořivé řeči. Opherus 2003.
STEINER RUDOLF, ITA WEGMANOVÁ: Základy pro rozšíření lékařského umění podle duchovědně-vědeckých poznatků. Fabula, Hranice 2007.
STRÁNSKÝ PETR: Vznik Weledy z hľadiska prírodovedeckého myslenia.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/stransky_weleda.pdf
STUART RIXON: Nástup Antikrista.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/stuart_nastup_antikrista.pdf
STÜCKERT ANDREA: Podklady anthroposofie a nauky o človeku k terapii zpěvem.
http://www.antroposof.sk/diela_tlac/stuckert_terapie_zpevem_tlac.pdf
SULÍK DAVID: Duch sveta - Úvahy k súčasnej politike a histórii z pohľadu antropozofie. Vladislav Stanko - Dolfinin 2009.
SULÍK DAVID: Zodpovedná spoločnosť - Alternatívna ekonomika, priama demokracia a komunity ako cesta k spravodlivejšej spoločnosti. PhDr. Vladislav Stanko 2010.
SULÍK DAVID: Sociálna trojčlennosť - Stredoeurópsky koncept sociálne spravodlivej spoločnosti. PhDr. Vladislav Stanko 2012.
SVOBODOVÁ ELIŠKA: Biodynamické zemědělství.
http://www.antroposof.sk/polnohospodarstvo_pc/svobodova_biodynamicke_zemedelstvi_pc.pdf
ŠŤASTNÁ KATEŘINA: Antroposofie Rudolfa Steinera a její vliv na umění.
http://www.antroposof.sk/diplomove_prace_pc/stastna_antroposofie_a_jeji_vliv_na_umeni.pdf
THIEBEN VIKTOR: Je možné, že ten, čo prináša svetlo, je zlý?.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/thieben_lucifer.pdf
THIEBEN VIKTOR: O vzniku ľudského svedomia.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/thieben_o_vzniku_ludskeho.pdf
THIEBEN VIKTOR: Prednášky z kristológie. Slovenská antropozofická spoločnosť 2004.
TOMBERG VALENTÍN: Michaelovo spoločenstvo.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/tomberg_michaelovo_spolocenstvo.pdf
TOMBERG VALENTÍN: O podstate Starého zákona I.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/tomberg_o_podstate_stareho.pdf
TOMBERG VALENTÍN: O podstate Starého zákona IV.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/tomberg_o_podstate.pdf
TOMBERG VALENTÍN: O podstate Starého zákona - Vyvolený národ.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/tomberg_vyvoleny_narod.pdf
TOMBERG VALENTÍN: Šesť prednášok o vnútornom vývoji človeka.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/tomberg_sest_prednasok_o_vyvoji.pdf
UHLENHOFF WILHELM: Kazuistiky dětí ze Steinerova léčebně pedagogického kurzu - Jejich životní osudy. Franesa, spolek pro anthroposofickou osvětu, Lelekovice 2019.
VANĚK PETR: Bio-dynamické přípravky.
http://www.antroposof.sk/polnohospodarstvo_pc/vanek_biodynamicke_pripravky.pdf
VANĚK PETR: Biodynamické zemědělství.
http://www.antroposof.sk/polnohospodarstvo_pc/vanek_biodynamicke.pdf
VANĚK PETR: Co je biodynamické zemědělství.
http://www.antroposof.sk/polnohospodarstvo_pc/vanek_co_je_biodynamicke.pdf
VANĚK PETR: Co je biologicko-dynamické zemědělství.
http://www.antroposof.sk/polnohospodarstvo_pc/vanek_co_je_biologicko.pdf
VÁŇA ZDENĚK: Anthroposofie a náboženství.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/vana_anthroposofie_a_nabozenstvi.pdf
VÁŇA ZDENĚK: Cesta zasvěcení v motivech oken Goetheana.
http://www.antroposof.sk/diela_tlac/vana_cesta_zasveceni_v_motivech_oken_goetheana.pdf
VÁŇA ZDENĚK: Duchovní kultura slovanů. Její kořeny a budoucnost.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/vana_duchovni_kultura_slovanu.pdf
VÁŇA ZDENĚK: Gnóza a kresťanstvo.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/vana_gnoza.pdf
VÁŇA ZDENĚK: Mystérium Michaelovo.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/vana_mysterium_michaelovo.pdf
VÁŇA ZDENĚK: Od theosofie k anthroposofii.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/vana_od_theosofie.pdf
VÁŇA ZDENĚK: Podstata myslenia a svetových názorov 2. Sophia 20, 1999.
VÁŇA ZDENĚK: Reinkarnácia a kresťanstvo.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/vana_reinkarnacia.pdf
VÁŇA ZDENĚK: Rosikruciánský impuls v duchovním vývoji západu.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/vana_rosikruciansky_impuls.pdf
VÁŇA ZDENĚK: Rudolf Steiner tvůrce anthroposofie.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/vana_rudolf_steiner_tvurce.pdf
VÁŇA ZDENĚK: Stvoření světa a člověka v poznání duchovní vědy.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/vana_stvoreni.pdf
VÁŇA ZDENĚK: Tajomstvo Grálu: Začiatok cesty.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/vana_tajomstvo_gralu.pdf
VÁŇA ZDENĚK, RUDOLF STEINER: Tajemství Grálu. Fabula - Hana Jankovská, Hranice 2013.
VOBEROVÁ PERLA PERPETUA: Hudobná a obrazotvorná predstavivosť ako základ tvorivej osobnosti speváka.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/voberova_hudobna_predstavivost.pdf
WEHR GERHARD: C. G. Jung a R. Steiner. Fabula, Hranice 2003.
WEHR GERHARD: Posvátná svadba. Fabula, Hranice 2005.
WERBECK-SVÄRDSTRÖM WALBORK: Škola odhalenia hlasu.
http://antroposof.sk/diela_pc/swardstrom_skola.pdf
WITZENMANN HERBERT: O základech poznání biologicko-dynamického zemědělství.
http://www.antroposof.sk/polnohospodarstvo_pc/witzenmann_o_zakladech_poznani_biologicko_dynamickeho_zemedelstvi_pc.pdf
WITZENMANN HERBERT: Pramyšlenka. Cililizační princip Rudolfa Steinera a úloha Anthroposofické společnosti. Ateliér pro eurythmii, Vodňany 2003.
WITZENMANN HERBERT: Spravedlivá cena. Úvod do sociální organiky Rudolfa Steinera. Ateliér pro eurythmii, Praha 1999.
WITZENMANN HERBERT: Veřejnost a niternost. Zásady všeobecné Anthroposofické společnosti. Ateliér pro eurythmii, Vodňany 2003.
ZAJONC ARTHUR: Meditace jako myšlení srdcem. Fabula, Hranice 2011.
ZAJONC ARTHUR: Uchopit světlo - Dějiny světla a mysli. Malvern, Praha 2015.
ZDRAŽIL TOMÁŠ: Co je to waldorfská škola?.
http://www.antroposof.sk/waldorfska_skola_pc/zdrazil_co_je_to_ws.pdf
ZDRAŽIL TOMÁŠ: Rudolf Steiner a Praha - Osobnosti, instituce, impulzy. Fabula - Hana Jankovská, Hranice 2015.
ZELINA MIRON: Múdrosť a dobro človeka je v základoch Waldorfských škôl... (Waldorfské školy – školy múdrosti a dobra...).
http://www.antroposof.sk/waldorfska_skola_pc/zelina_waldorfske_skoly.pdf
ZOUBEK RATMÍR: Sociální trojčlennost (1): Historický kontext a podstata trojčlennosti.
http://www.antroposof.sk/socialna_trojclennost_pc/zoubek_socialni_trojclennost_1_pc.pdf
ZOUBEK RATMÍR: Sociální trojčlennost (2): Článek kulturní.
http://www.antroposof.sk/socialna_trojclennost_pc/zoubek_socialni_trojclennost_2_pc.pdf
ZOUBEK RATMÍR: Sociální trojčlennost (3): Článek právně-politický.
http://www.antroposof.sk/socialna_trojclennost_pc/zoubek_socialni_trojclennost_3_pc.pdf
ZOUBEK RATMÍR: Sociální trojčlennost (4): Článek ekonomický.
http://www.antroposof.sk/socialna_trojclennost_tlac/zoubek_socialni_trojclennost_4_tlac.pdf
ZOUBEK RATMÍR: Sociální trojčlennost (5): Spolupůsobení článků sociálního organismu.
http://www.antroposof.sk/socialna_trojclennost_pc/zoubek_socialni_trojclennost_5_pc.pdf
ZOUBEK RATMÍR: Sociální trojčlennost (6): Demokracie a politické strany.
http://www.antroposof.sk/socialna_trojclennost_tlac/zoubek_socialni_trojclennost_6_tlac.pdf
ZOUBEK RATMÍR: Sociální trojčlennost (7): Esoterické aspekty trojčlennosti.
http://www.antroposof.sk/socialna_trojclennost_tlac/zoubek_socialni_trojclennost_7_tlac.pdf
ZUZÁK TOMÁŠ: Hledání vztahu jako základ pedagogiky.
http://www.antroposof.sk/waldorfska_skola_tlac/zuzak_hledani_vztahu.pdf
ZUZÁK TOMÁŠ: Osud člověka a individualita. Fabula, Hranice 2009.

ANTHROPOSOFICKÉ ROZHLEDY:
Ročník XIII květen - červen 2002 Číslo 3
http://www.antroposof.sk/diela_pc/ar2002-3.pdf
ANTHROPOSOFICKÉ ROZHLEDY:
Ročník XIII květen - červen 2002 Číslo 4
http://www.antroposof.sk/diela_pc/ar2002-4.pdf
ANTHROPOSOFICKÉ ROZHLEDY:
Ročník XIII květen - červen 2002 Číslo 5
http://www.antroposof.sk/diela_pc/ar2002-5.pdf
ANTHROPOSOFICKÉ ROZHLEDY:
Ročník XIII květen - červen 2002 Číslo 6
http://www.antroposof.sk/diela_pc/ar2002-6.pdf
ANTHROPOSOFICKÉ ROZHLEDY:
Ročník XIII květen - červen 2003 Číslo 1
http://www.antroposof.sk/diela_pc/ar2003-1.pdf
ANTHROPOSOFICKÉ ROZHLEDY:
Ročník XIII květen - červen 2003 Číslo 2
http://www.antroposof.sk/diela_pc/ar2003-2.pdf
ANTHROPOSOFICKÉ ROZHLEDY:
Ročník XIII květen - červen 2003 Číslo 3
http://www.antroposof.sk/diela_pc/ar2003-3.pdf
ANTHROPOSOFICKÉ ROZHLEDY:
Ročník XIII květen - červen 2003 Číslo 4
http://www.antroposof.sk/diela_pc/ar2003-4.pdf
ANTHROPOSOFICKÉ ROZHLEDY:
Ročník XIII květen - červen 2004 Číslo 1
http://www.antroposof.sk/diela_pc/ar2004-1.pdf
ANTHROPOSOFICKÉ ROZHLEDY:
Ročník XIII květen - červen 2004 Číslo 3
http://www.antroposof.sk/diela_pc/ar2004-3.pdf
ANTHROPOSOFICKÉ ROZHLEDY:
Ročník XIII květen - červen 2004 Číslo 4
http://www.antroposof.sk/diela_pc/ar2004-4.pdf
ANTHROPOSOFICKÉ ROZHLEDY:
Ročník XIII květen - červen 2004 Číslo 5
http://www.antroposof.sk/diela_pc/ar2004-5.pdf
ANTHROPOSOFICKÉ ROZHLEDY:
Ročník XIII květen - červen 2004 Číslo 6
http://www.antroposof.sk/diela_pc/ar2004-6.pdf
ANTHROPOSOFICKÉ ROZHLEDY:
Ročník XIII květen - červen 2005 Číslo 5
http://www.antroposof.sk/diela_pc/ar2005-5.pdf
ANTROPOSOFIE A KŘESŤANSTVÍ: Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří. 1997.
ČASOPIS ASOCIÁCIE PRIATEĽOV SLOBODNÝCH WALDORFSKÝCH ŠKÔL SLOVENSKA: http://antroposof.sk/diela_pc/casopis_waldorf.pdf
ČPDN - ČASOPIS PŘÁTEL DUCHOVNÍCH NAUK: číslo 15/1993
ČPDN - ČASOPIS PŘÁTEL DUCHOVNÍCH NAUK: číslo 17/1994
ČPDN - ČASOPIS PŘÁTEL DUCHOVNÍCH NAUK: číslo 19/1994
ČPDN - ČASOPIS PŘÁTEL DUCHOVNÍCH NAUK: číslo 20/1994
ČPDN - ČASOPIS PŘÁTEL DUCHOVNÍCH NAUK: číslo 21/1994
ČPDN - ČASOPIS PŘÁTEL DUCHOVNÍCH NAUK: číslo 22/1994
ČPDN - ČASOPIS PŘÁTEL DUCHOVNÍCH NAUK: číslo 27/28/1996
ELEMENTÁRNÍ BYTOSTI: http://antroposof.sk/diela_pc/elementarni_bytosti.pdf
NOVÝ ZÁKON NAŠEHO PÁNA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA: Preložený z gréckeho jazyka.
OKRUH A STŘED - SBORNÍK OBCE KŘESŤANŮ: Cesty života - co s osudem, 3/2003
OKRUH A STŘED: Svatý Grál, 4/2003
OKRUH A STŘED: Mystérium veliké noci, 1/2004
OKRUH A STŘED: Ekologie - cesta k přežití, 2/2004
OKRUH A STŘED: Věda a víra, 3/2004
OKRUH A STŘED: Počítač - sluha i pán, 2/2005
OKRUH A STŘED: Osobní růst, 3/2005
OKRUH A STŘED: Preexistence - cesta ke zrození, 1/2006
OKRUH A STŘED: Rituál - brána mezi nebem a zemí, 1/2007
OKRUH A STŘED: Michael - zástance lidstva, 3/2008
OKRUH A STŘED: Chrám - božský prostor, 4/2009
OKRUH A STŘED: Maria-Sofia, 4/2011
OKRUH A STŘED: Hudba - znění duše, 1/2012
OKRUH A STŘED: Člověk a smrt, 3/2012
OKRUH A STŘED: Umění modlitby, 4/2012
POZNÁMKY Z PŘEDNÁŠKY: Kristův impulz a jeho velcí zvěstovatelé.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/poznamky_z_prednasky_kristuv_impulz.pdf
POZNÁMKY Z PŘEDNÁŠKY: Opětovný příchod Kristův v éteričnu.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/poznamky_z_prednasky_opetovny_prichod_kristuv.pdf
POZNÁMKY Z PŘEDNÁŠKY: Podstata člověka.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/poznamky_z_prednasky_podstata_cloveka.pdf
POZNÁMKY Z PŘEDNÁŠKY: Vyšší světy a jejich souvislost se světem našim.
http://www.antroposof.sk/diela_pc/poznamky_z_prednasky_vyssi_svety_pc.pdf
PRŮVODCE ČESKOU ANTHROPOSOFIÍ: Fabula, Hranice 2002.
PSYCHOFONETIKA – PRAKTICKÁ APLIKÁCIA PSYCHOSOFIE: http://www.antroposof.sk/diela_pc/psychofonetika_prakticka_aplikacia_psychosofie.pdf
SOPHIA: číslo 4, 1994
SOPHIA: číslo 8, 1995
SOPHIA: číslo 9, 1996
SOPHIA: číslo 10, 1996
SOPHIA: číslo 12, 1996
SOPHIA: číslo 13, 1997
SOPHIA: číslo 14, 1997
SOPHIA: číslo 15, 1997
SOPHIA: číslo 16, 1997/1998
SOPHIA: číslo 17, 1998
SOPHIA: číslo 18, 1998
SOPHIA: číslo 19, 1998
SOPHIA: číslo 20, 1999
SOUMRAK A NADĚJE CIVILIZACE - JAK SI VLÁDNOUT SAMI BEZ TZV. ZÁSTUPCŮ LIDU: Michael, 2012
SVÄTÁ BIBLIA: Svetová biblická spoločnosť.
VÁNOČNÍ ZPĚV ANDELŮ - KNIHA VÁNOČNÍCH POHÁDEK, PŘÍBĚHŮ A ZAMYŠLENÍ: Fabula 2011.
WALDORFSKÉ ŠKOLY - VÝCHOVA KE SVOBODĚ A ODPOVĚDNOSTI:
http://www.antroposof.sk/waldorfska_skola_pc/waldorfske_skoly.pdf
ZÁKLADNÝ PRÍJEM PRE KAŽDÉHO ČLOVEKA. VÝZVA PRE EURÓPU: Slovenská antropozofická spoločnosť 2008.

http://www.anthroposof.cz/
http://www.antropozofia.sk/
http://duchovna-veda.webnode.sk
http://eurytmia.sk/
https://www.weleda.cz/