Duchovné bytosti

Parazitujúce elementárne bytosti

V Gabrielovej dobe sa všade na Zemi nachádzali elementárne bytosti, ktoré tu zostali ešte zo stredoveku. Čím viac sa ale blížilo 19. st., a najmä v storočí 20., tým ťažšie bolo pre tieto elementárne bytosti, ktoré spočívali vo všetkých prírodných javoch, aby parazitovali v ľudskom sociálnom živote. V nevedomí tu mnohé skutočnosti pôsobili proti tomu, a to práve v novšej dobe.

Keď boli v tajných spolkoch konané kulty alebo dávané ponaučenia, keď bolo rozvíjané to, čo bolo vyzdvihnuté ako už nezrozumiteľný dozvuk starých mystérií, tak to istým elementárnym bytostiam veľmi vyhovovalo. Ak totiž ľudia všeličo vykonávali, povedzme, ak sedeli pri nejakej omši, ktorá bola celebrovaná, a ničomu z toho už nerozumeli, potom pred sebou mali niečo nesmierne múdreho: boli pri tom, ničomu ale nerozumeli. Potom sa dostavili tieto elementárne bytosti, a ak ľudia o omši nepremýšľali, porozmýšľali tieto bytosti ľudským rozumom, ktorý ľudia nepoužívali. Ľudia čím ďalej viac rozvíjali slobodný rozum, ale nepoužívali ho. Radšej sa posadili a nechávali si niečo tradičného predvádzať. A nepremýšľali. Dodnes je to tak (aj keď sa dnes pomery menia), že dnešní ľudia by mohli nesmierne veľa myslieť, keby chceli používať svoj rozum. Oni to však nemajú radi, nerobia to, majú odpor k bystrému mysleniu. Hovoria s obľubou: To je namáhavé, to je abstraktné, pri tom sa musí vnútorne pracovať!

Keby ľudia myslenie milovali, tak by nepozerali toľko televíziu, filmy a podobne, pretože pri nich nemôžu a nepotrebujú myslieť, pri nich to všetko beží samovoľne. Tá maličká troška, ​​ktorú by človek mal ešte myslieť, tá sa napíše na veľké tabule a možno si ju prečítať. Je tomu tak, že počas novšej doby sa postupne vytvorila nesympatia k vnútorne aktívnemu mysleniu. Ľudia si takmer celkom odvykli myslieť. Keď sa niekde prednáša, bez toho aby sa premietali snímky, a kedy by sa pri tom malo trochu myslieť, ľudia dávajú predsa len viacmenej prednosť tomu, že máličko spia. Práve tejto po stáročia trvajúcej neochote myslieť sa prispôsobilo všeličo, čo bolo realizované v rôznych tajných spoločnostiach. A také elementárne bytosti, ktoré tu ešte boli, ktoré sa s ľuďmi stretávali ešte v prvej polovici stredoveku, kedy sa ešte uskutočňovali dokonca aj laboratórne pokusy, alchymistické pokusy, pri ktorých ľudia úplne vedome mysleli na to, ako pri nich spolupôsobia duchovné bytosti - tieto duchovné bytosti tu zostali, všade tu boli.

A prečo by nevyužili dobrej príležitosti! V najnovšej civilizácii ľudia získali mozog, ktorý dokázal dobre myslieť, avšak myslieť nechcel. A tak k nim pristúpili tieto elementárne bytosti a pomysleli si: Keď ľudia sami svoj mozog nepoužívajú, môžeme ho používať my. A v tajných spolkoch, ktoré milovali len tradície a na povrch vynášali stále len to staré, tomu bolo tak, že tieto elementárne bytosti pristúpili k ľuďom a ich mozgy používali k mysleniu. Elementárnymi bytosťami tak bolo od 16. storočia používané veľké množstvo mozgovej hmoty. Bez ľudského pričinenia sa tak vo vývoji ľudstva objavilo mnoho vecí, aj dobrých nápadov, najmä takých, ktoré sa týkali ľudského spolužitia.