Duchovné bytosti

Asura

Asurovia pochádzajú z duchovnej hierarchie Duchov osobnosti, ktorí zaostali vo vývoji. Sú mocnejší ako luciferské a ahrimanské bytosti. Budú vyvíjať zlo s oveľa intenzívnejšou silou než Lucifer a Ahriman. Zla, ktoré Lucifer priniesol zároveň s darom slobody sa človek behom pozemskej doby zbaví. Zlo, ktoré priniesol Ahriman môže byť odložené v uplynutí karmickej zákonitosti. Ale zlo, ktoré prináša Asura, sa nedá takýmto spôsobom uzmieriť.

Pôsobia tak, že sa chcú zmocniť najhlbšieho ľudského vnútra, dušu vedomú s Ja, ktorú chcú spojiť so zmyslovosťou Zeme, Ja zjednotiť so zmyslovosťou Zeme, z ktorého budú potom vytrhávané kúsky a ako sa budú asurické bytosti zmocňovať duše vedomej, bude musieť človek nechávať na Zemi kúsky svojho bytia. Čo asurickým mocnostiam prepadne, bude nenávratne stratené. Nemusí im prepadnúť celý človek, asurické bytosti budú pomaly vyrezávať kúsky jeho duše.

Asura sa dnes prejavuje prostredníctvom ducha, ktorý vládne a ktorého môžeme nazvať duchom žitia v zmyslovosti a zabudnutie všetkých duchovných bytostí a duchovných svetov. Dnes je ešte skôr teoretická možnosť, že by Asura človeka zviedol. Dnes mu predvádza rôzne triky, aby ho presvedčil, že Ja je čisto výsledkom fyzického sveta. Zvádza ho k teoretickému materializmu. Avšak v ďaľšom priebehu - a to sa prejavuje stále viac, človek padá zmyselnou vášňou, ktorá stále viac zostupuje na Zem - zatemní človeku zrak, takže neuvidí jasne duchovné bytosti. Veľa ľudí nebude nič vedieť a nebude chcieť nič vedieť o duchovnom svete. Viac a viac sa bude učiť, že najvyššie mravné idey človeka sú len obyčajnými zvieracími pudmi, bude sa učiť, že človek pochádza zo zvieraťa celou svojou bytosťou. Davy tento názor nezavrhnú a naučia sa tak i žiť.