Duchovné bytosti

Prírodné bytosti

Znamenajú pre Zem to isté, čo znamená pre jednotlivého človeka éterické telo. Éterické telo človeka je jednotou, zatiaľ čo éterické telo Zeme pozostáva z mnohých prírodných duchov, ktorí sa rozdeľujú na štyri kategórie.

Éterické telo Zeme pozostáva zo živého spolupôsobenia týchto prírodných bytostí. Nie je teda jednotou, ale mnohosťou. Prírodné sily sú májou, odtlačkom prírodných duchov, pôsobiacich za zmyslovým svetom.

Prírodné bytosti sa delia na štyri skupiny živlových bytostí.
Zemské - gnómovia,
vodné - rusalky,
vzdušné - sylfy
a bytosti ohňa - salamandry.