Duchovné bytosti

Skupinové duše zvierat

Skupinové duše nerastov nachádzame v ríši Trónov, skupinové duše rastlín v sfére Duchov múdrosti, skupinové duše zvierat vo sfére Duchov pohybu.

Aj zviera má vedomie svojho ja, ale nie vo fyzickom, ale v astrálnom svete, a ako hovoríme u človeka o individuálnej duši, tak hovoríme u zvieraťa o skupinovej duši, túto môžeme nájsť na astrálnej úrovni. Lenže nie jednotlivé zviera, ktoré tu žije na fyzickej úrovni, ale druh - napr. všetci levovia dohromady - majú jedno spoločné ja, ktoré musíme hľadať ako skupinovú dušu na astrálnej úrovni. Len takto pochopíme, čo je zviera žijúce vo fyzickom svete, keď môžeme ho sledovať nahor, až na astrálnu úroveň. Našli by sme vlákna, ktoré vychádzajú napr. od levov a spájajú sa na astrálnej úrovni v spoločnom skupinovom ja všetkých jednotlivých levov, ktorí žijú tu na Zemi.

V astrálnom svete sa vyskytujú bytosti, ktoré môžu zostúpiť len roztrieštene na fyzickú úroveň ako toľko a toľko zvierat. Keď sa skončí doba ich života, spájajú sa opäť s ostatnou časťou tejto bytosti na astrálnej úrovni. Celá zvieracia skupina je na astrálnej úrovni človekom, s ktorým možno hovoriť ako s individuálnym človekom tu vo fyzickom svete. Ich výzor je trochu iný - a teda nie sú neprávom v druhej apokalyptickej pečati charakterizované tým, že im pisateľ dáva rôzne názvy, keď hovorí, že sa delia na štyri triedy: leva, orla, býka a človeka. (Človeka, ktorý ešte nezostúpil na fyzickú úroveň). Tieto štyri apokalyptické zvieratá sú štyri triedy skupinových duší, ktoré na astrálnej úrovni stoja najbližšie individuálnej duši človeka.

Napr. v živote včiel sa zrkadlí inteligencia, obrovská múdrosť. Jednotlivá včela nie je rozumná. Rozumné je včelstvo. Každý zvierací druh riadi príslušná duchovná bytosť. Inteligenciou včelstva je príslušná duchovná bytosť.