Duchovné bytosti

3. Tróny - Duchovia vôle

Pri skúmaní bytostí druhej trojnosti nám stačil druhý stupeň jasnovidnosti, kedy vieme, že v každom okamihu, keď sa zjednocujeme s druhými bytosťami, sme tu aj my, sme tu akosi vedľa druhých bytostí.

Pri vnímaní bytostí prvej trojnosti musí prestať aj tento posledný zvyšok egoistického prežívania ak máme dospieť k tretiemu stupňu jasnovidnosti, ku ktorému musíme dospieť, ak chceme poznávať tieto bytosti. Môžeme ich podstatu vyjadriť ako vôľu. Vo vzťahu k svojej najnižšej substancii pozostávajú iba z vôle. Preto ich aj označujeme výrazom - duchovia vôle.

Tak ako má človek vôľový impulz, ktorý ho ženie, aby kráčal, aby sa v priestore pohyboval, tak duchovia vôle dávajú planéte impulz, aby sa pohybovala priestorom.