Duchovné bytosti

Potrava bohov

Bohom sa dostáva ľudskej
pulzujúcej lásky a žijú z nej.

Láska žijúca v ľudskom pokolení
je potravou bohov.

Na tejto láske vyvierajúcej
z ľudského rodu spočíva moc bohov.