Duchovné bytosti

Sorat - Antikrist

Sorat je bytosťou, ktorá nepatrí k nášmu vývoju - nepochádza z vývoja ľudstva. Pôsobí však skrze Lucifera, Ahrimana a Asura. Sorat je bytosťou pôsobiacou za číslom 666, Antikristom. Je slnečný démon, ktorý pôsobí v zlých silách ľudí. Soratovi ide o zničenie ľudského Ja. Mnoho súčasných udalostí v našom svete ukazuje činy, ktoré smerujú nielen k prospechu či k ovládnutiu iných, ale k samoúčelnému ničeniu.

Ľudia sami nemôžu byť protivníkmi Krista. Týmto protivníkom je slnečné démonium: "Sorat". Dnes najviac ohrození Soratom sú tí, ktorí vedome usmrcujú život spôsobovaním bolesti a v tomto spôsobovaní bolesti pociťujú určitú rozkoš.