Úvodná stránka

Posledná aktualizácia: 24.6.2024Podpora webu:
IBAN: SK50 0900 0000 0001 7597 6988
BIC: GIBASKBXAntroposofia má pripravovať to, čo má v budúcnosti na Zemi nastať. U nej nejde o to uznávať súhrn článkov viery, ale stavať do popredia hodnotu ľudskej individuality. Vedie k sociálnemu životu, ktorý spočíva na ľudskej vzájomnosti založenej na dôvere, ktorú jedna osobnosť vkladá do druhej. Poslaním duchovno vedeckého hnutia je vytvoriť podmienky, ktoré spôsobujú pochopenie Krista, aby sa potom mohol Kristus vidieť. Antroposofické hnutie predstavuje vyliatie duchovných síl a právd z vyšších svetov dolu.

Duchovná veda má dať zvesť o neviditeľnom svete. Duchovná veda zdôrazňuje, že pre človeka existuje možnosť, nahliadnuť aj do duchovného sveta, vnímať ho, že nie je odkázaný na podanie, ale že sám do neho môže nahliadnúť. Duchovná veda má za úlohu, podávať presvedčenie, že v človeku sú driemajúce sily a schopnosti, že v ľudskom živote sú okamihy, kedy tieto duchovné schopnosti precitnú, tak ako napr. u slepého od narodenia, keď je operovaný, precitne schopnosť, vidieť farby a svetlo. Pre duchovnú vedu je dôležitý vývoj.

Z antroposofických impulzov vyplynuli praktické výsledky uplatňujúce sa v biologicko-dynamickom poľnohospodárstve, antroposofickej medicíne, waldorfskej pedagogike, liečebnej pedagogike...