Duchovné bytosti

7. Kniežatá - Duchovia času - Duchovia osobnosti - Archai - Prasily - Prapočiatky

Sú treťou hierarchiou nad človekom. Sú vodcami po sebe nasledujúcich období. Keď zasvätenec sleduje napr. epochu, v ktorej žili starí Egypťania, ukáže sa mu celkový charakter obdobia pod určitým vedením. Toto vedenie sa mení. Vedú súčasne celé spolupatriace skupiny národov a po určitom čase sa títo usmerňovatelia epôch striedajú.

Jednotlivé časové epochy sú riadené Duchmi času, mocnejšími ako archanjeli a stoja pod nimi súčasne najrozličnejšie národy. Túto tretiu kategóriu tretej trojnosti nazývame výrazom západnej ezoteriky - Duchmi času alebo Archai. Vytvárajú zo seba ďalšie bytosti - prírodných duchov zeme.

Kniežatá nás začleňujú, jednotlivcov i celé národy do celku ľudstva. Zoskupujú národné spoločenstvá tak, aby vznikala vyššia jednota, aby impulzy jednotlivých národov v konečnom dôsledku pôsobili v zmysle vývoja celého ľudstva. Pôsobia vo veľkých rytmoch svetového vývoja a ľudských dejín. Vývoj ľudstva sa odohráva v určitých časových úsekoch, rytmoch a epochách. V nich pôsobia Archai.