Duchovné bytosti

Dvojníci Duchov národov
Génius reči
Michaelov boj s drakom
Michael
Michaelova nadzmyslová škola
Michaelov nadzmyslový obraz v éterickom tele
Pôvod archanjelov
Striedanie Archanjelov
Sviatok Archanjela Michaela
Svetlo

8. Archanjeli - Duch národa - Archangeloi - Duchovia ohňa

Sú druhou hierarchiou nad človekom. Sú vodcami národov alebo kmeňov, ktorí žijú v duchovnom svete. Duchovia národov ako archanjelské bytosti patria k sfére Merkúru. Duch národa sa prejavuje citovým zafarbením, určitými pocitmi, sklonmi atď., na ktorých pozorujeme, že sú spoločné príslušníkom určitého národa. Nevteľuje sa do zmyslovej podoby, tak ako človek si utvára svoje telo do zmyslovej podoby, tak duch národa utvára svoje telo zo substancie duševného sveta. Toto duševné telo je ako oblak, v ktorom žijú príslušníci určitého národa. Vplyv tohto oblaku sa prejavuje v dušiach príslušných ľudí, ale je niečím, čo z týchto duší priamo nepochádza. Pre niekoho, kto si ducha národa nepredstavuje takýmto spôsobom, zostane len myšlienkovým obrazom bez živej podstaty, prázdnou abstrakciou.

Majú prejavovanie sa ako svoje vnímanie, duchovné zážitky ako svoje vnútro a ich činy sa vyjadrujú v tom, čo robí celý národ alebo celý kmeň. Vedomie Archanjela je širšie ako vedomie Anjela. Tak ako my máme zmyslové vnemy, ako prežívame farby a tóny, tak má Archanjel vo svojom poli vnímania duše jednotlivých ľudí svojho národa. Vo vedomí Archanjela žije všetko, čo patrí k osudu jeho národa. Prezerá národné dejiny, pôsobí a tvorí medzi ľuďmi a ľudskými skupinami tak, aby sa mohli stať realizátormi tohto národného osudu.

Niektorí Archanjeli Ako Michael a ďalší vystupujú vyššie - nepôsobia z úrovne Archanjelov, ale zo sféry Kniežat ako inšpirujúci duch času prítomnosti, ako vedúci génius prítomnej kultúry. Vystúpili zo sféry Archanjelov vyššie, aby po určitú dobu, akoby z vyvýšeného miesta a vybavení väčšou mocou, pôsobili svojou silou v zmysle vývoja celého ľudstva. Archai si pivolávajú na pomoc rôznych Archanjelov s ich špecifickými vlohami, aby ich využili v prospech celého ľudstva. Takto pôsobí sedem Archanjelov, ktorý sa jeden po druhom ujímajú vlády času. Archai riadia celú jednu epochu trvajúcu 2160 rokov a za spoluhráčov si vyberajú na kratšie 354 ročné časové úseky Archanjelov.

Na úrovni Archanjelov pôsobia i protisily, ktoré stoja i voči Duchom národov v opozícii a majú dnes silný vplyv na osudy národov.

Vytvárajú zo seba ďalšie bytosti - prírodných duchov vôd.

V každej dobe existuje určitý počet národov. Po určitú dobu vládne jeden Duch času, ktorý všetko obopína. Okrem toho však vládnu ako im podriadení duchovia - Duchovia národov. Ako dnes vládnu Duchovia času, za ktorými stoja Archai, tak Archanjeli stoja za tým, čo nazývame Duchovia národov, sú Duchmi národov.