Kristus

Večera Pánova

Čo mohol povedať Kristus k tým, ktorí ho chceli spoznať? Keď im lámal chlieb pochádzajúci zo zemského zrna, mohol Kristus povedať: "Toto je telo moje!" Čo im mohol povedať, keď im dával víno, pochádzajúce zo štiav rastlín? - "Toto je krv moja!" Keďže sa stal dušou Zeme, mohol povedať k tomu, čo je pevné: "Toto je telo moje!", a rastlinnej šťave: "Toto je krv moja!", ako vy hovoríte k svojmu telu : "Toto je moje telo", a ku svojej krvi: "Toto je moja krv!" A ľudia, ktorí sú schopní pochopiť správny zmysel týchto Kristových slov, môžu si vytvoriť myšlienkové obrazy, priťahujúce v chlebe a vo víne telo a krv Kristovu, priťahujúce v tom Kristovho ducha. A takto sa spájajú s duchom Kristovým. Tým sa stáva zo symbolu Večera Pána skutočnosť! Bez myšlienky nadväzujúcej na Krista v ľudskom srdci, nemôže sa vyvinúť príťažlivá sila ku Kristovmu duchu pri Večeri Pánovej. Touto myšlienkovou formou sa však taká príťažlivá sila vyvíja. A tak pre všetkých, ktorí potrebujú vonkajší symbol k realizácii duchovného aktu spojenia sa s Kristom, bude táto Večera cestou. Bude cestou až do doby, kedy budú vnútorne tak silní, keď budú tak Kristom naplnení, že sa s ním budú môcť spojiť bez vonkajšieho fyzického sprostredkovania. Večera Pána je prípravou pre mystické spojenie s Kristom.

Záleží na tom, aby kňaz pri premieňaní a prijímaní tak činil na lačno. Ak tento zákon prestúpi, potom vec nemá zmysel, význam a účinok, ktorý má mať. Ale väčšinou to nemá účinok, pretože dotyční nie sú správnym spôsobom poučení o tom, čo sa prežije bezprostredne po prijatí nekrvavého tela Pána. Má tým nastať užitok, ktorý predstavuje určité vnútorné pociťovanie, vnímanie. Za kultom sa skrývajú mysterijné veci. Tie však stoja v pozadí. A cirkev chcela napr. svätením kňazov vybudovať určité pokračovanie starého zasväcovacieho princípu. Lenže v mnohých ohľadoch zabudla na to, že zasväcovací princíp pozostával predovšetkým z poskytnutia určitého poučenia, ako majú byť veci prežité.

Slovami - "Toto je moje telo a krv" - Kristus poukázal na to, že je spojený so Zemou, že bude planetárnym duchom Zeme. Kristus pri poslednej večeri hovorí: "Chlieb je moje telo, víno je moja krv." Chlieb: to je Zem; víno, rastlinná šťava: to je duch. V Kristovej mŕtvole na kríži je skryté vyliečenie zo všetkého utrpenia. Od Golgoty ako prestupuje Zem, tak preniká i každého z nás a prebúdza v našej duši vľúdnosť, teplo a lásku, prebúdza lásku ku všetkému a pretvára Zem.