Duchovné bytosti

Duch planéty

Podobne ako človek má i Zem éterické, astrálne telo i ja, ducha samotnej planéty. Duch Zeme má za úlohu uvádzať Zem do vzájomného vzťahu k ostatným nebeským telesám v okolí, riadiť ju a usmerňovať tak, aby v priebehu času prichádzala k ostatným nebeským telesám do správneho postavenia.

Prostredníctvom ducha Zeme sa Zem dostáva do správneho vzťahu k okoliu. Tak ako jednotlivý človek žije na Zemi vedľa druhých ľudí, riadi sa podľa nich, tak žije planetárny duch vo svojom planetárnom tele, ktorým je pôda, na ktorej stojíme a tento planetárny duch je v spoločnosti druhých planetárnych duchov, druhých duchov nebeských telies.