Duchovné bytosti

Ahriman - kresťanský Satan

Je pánom smrti. Ovláda všetky sily, ktoré vo fyzickom svete privodzujú zničenie, ako smrť bytostí. Patrí mu minerálna ríša, ktorá je mŕtva. Nemal by sa vnímať ako zlá bytosť. Ahrimanské bytosti majú svoju úlohu. Ahriman sa snaží ovládnuť naše myslenie.

Ahriman

Najviac posadnutí ľudia Ahrimanom sú tí, ktorí nechcú veriť v duchovný svet, lebo on ich láka, aby so svojím myslením zostali len v zmyslovom svete. Ak sa Ahrimanovi podarí odtrhnúť myslenie od mozgovej základne, ku ktorej je ako fyzické myslenie viazané, vytvára s týmto myslením do fyzického sveta tiene a prízraky. Týmito tieňmi a prízrakmi, ktorými je potom fyzický svet prestupovaný, si Ahriman chce založiť vlastnú ríšu. Snaží sa z ľudského myslenia, ktoré chce vstúpiť do prúdu, do ktorého človek vstupuje pri prechádzaní bránou smrti, odtrhnúť toľko, koľko to len ide, aby myslenie zadržal a fyzický svet zabýval tieňmi a prízrakmi. Okultne pozorované sa vo fyzickom svete stále sem a tam mihajú tieto tiene a prízraky škodiace svetovému poriadku.

Čo ako niečo nadzmyslového môžeme viac sledovať vo vonkajšom svete, označujeme ako duchovné, preto je v tomto zmysle Ahriman bytosťou duchovnou. Je pánom toho, čo sa odvíja vo vonkajšej prírode. Má viac čo činiť s myslením. Pri vytváraní strojov dávame vzniknúť príležitosti, aby sa so strojom spojil ahrimansko-démonický služobník. Tým, že žijeme v prostredí strojov, žijeme pospolu s ahrimanskými elementárnymi duchmi. Vyrábaním strojov poskytujeme príbytok démonom a obklopujeme sa ahrimansko-démonickým svetom. To neznamená, že sa máme teraz kvôli tomu strojom vyhýbať.

Ahrimanovi kladieme odpor tým, že ideme cestou spiritualizácie ľudskej chápavosti a predstavivosti. Dnes nestačí sa postaviť Ahrimanovi čisto vierou, ale musíme naše chápanie sústrediť na duchovné pravdy. Ahriman vedie v pozemskom živote človeka k tomu, že fyzické bytie je považované za jediné a tým sa uzatvára pohľad do duchovného sveta. V duchovnom svete po smrti uvádza tento vplyv človeka do úplnej osamelosti, k obráteniu všetkého záujmu len na seba. Ľudia, ktorí sú v smrti v Ahrimanovej moci, sa rodia znovu ako egoisti.

Od polovice atlantskej epochy začal pôsobiť v ľudstve Ahriman. Je bytosťou, ktorá sa odlúčila od zástupu nebeských bytostí už pred oddelením Slnka a zjednocuje v sebe úplne iné sily ako Lucifer. U vplyvu Ahrimana máme čo činiť s oveľa nižšími mocnosťami ako u vplyvu Lucifera. Luciferské vplyvy sa nemôžu stať tak zlými ako vplyvy Ahrimana.