Duchovné bytosti

Elohim dali človeku fyzické, éterické, astrálne telo

6. Mocnosti - Duchovia formy - Elohim - Exusiai

Sú súčasťou druhej trojnosti. Tu je ťažšie pomenovať rozdiely medzi jednotlivými kategóriami týchto bytostí, pretože veci sa stávajú stále ťažšími, čím vyššie stúpame k vyšším hierarchiám.

Formy majú rastliny, zvieratá, človek a ak uprie jasnovidný zrak pozornosť na všetko, čo je v prírode sformované, a keď odhliadne u bytostí od všetkého ostatného a pozerá sa iba na formy, vníma jasnovidný zrak zo súhrnu bytostí druhej trojnosti tie, ktoré nazývame duchmi formy. Vonkajší vzhľad planéty - to sú Duchovia formy.