Človek

Časté umývanie rúk (dobrota) - málo časté (hrubosť)
Čo premieňa astrálne telo?
Hriech proti duchu
Choroba je bdením astrálneho tela
Kleptománia
O bolesti
Vystupujúce časti astrálneho tela
Zrkadlenie astrálnej bytosti
Zrkadlový obraz našich činov v astrálnom tele

3. Astrálne telo

Ako fyzické telo nemôže získať svoju formu minerálnymi látkami a silami, ktoré sú v ňom obsiahnuté, a musí, aby ju získalo, byť prestúpené éterickým telom, tak sa nemôžu sily éterického tela samy sebou presvetliť svetlom vedomia. Slovo astrálny naznačuje súvislosť všetkých duševných síl so silami hviezdného sveta (hviezda = astra).

Éterické telo, ponechané samo sebe, by bolo ustavične v stave spánku. Mohlo by udržiavať vo fyzickom tele len rastlinné bytie. Bdelé éterické telo je presvietené astrálnym telom. Počas spánku sa oddeľuje od fyzického a éterického tela. Astrálne telo máme spoločné so zvieratami.

V astrálnom tele sídlia náruživosti, žiadosti, pocity, radosť, bolesť, afekty, vášne, túžby. Je nositeľom týchto vnútorných zážitkov. Astrálne telo je v porovnaní s fyzickým telom nedokonalé. Astrálne telo je neslobodné. Nemá v sebe život na rozdiel od éterického tela, napriek tomu existuje. Éterické a fyzické telo sú po sebe idúce zhustené produkty astrálneho tela. Zhustili sa z astrálna. Astrálne telo je zbytok, ktorý si ponechal svoju pôvodnú podobu.

Keď pochopíme niečomu, tak tomu raz pre vždy rozumieme, aj keď sme tomu porozumeli len raz. Všetko, čo myslíme, čo vyslovujeme v slovách a čo vnímame a pociťujeme, to všetko závisí na našom astrálnom tele. Ono je nositeľom všetkého toho! Astrálna bytosť človeka i zvieraťa je udržovaná silami, ktoré majú svoj domov v astrálnom, imaginatívnom, či ako rosenkrucián hovorí – v elementárnom svete - v tzv. kama-loke.