Poznanie

Mysterijné lekárstvo

Keby ste zašli do starĂ˝ch mystĂ©riĂ­ a opĂ˝tali sa mysterijnĂ©ho lekára, ako vznikne recept, nikdy by vám ako odpoveÄŹ nepovedal: No, robĂ­m jednoducho chemickĂ© pokusy, skĂşsim skrátka, ÄŤi sa tie látky budĂş spolu chovaĹĄ tak a tak, a potom to u chorĂ©ho pouĹľijem a uvidĂ­m, ÄŤo z toho vzĂ­de. TakĂşto odpoveÄŹ by vám starĂ˝ mysterijnĂ˝ lekár nikdy nedal, nieÄŤo takĂ© by ho ani nenapadlo. On by vám dal takĂşto o$qnveÄŹ: Ĺ˝ijĺm v laboratĂłbiu - ak Toou cuDe}e chcieĹĄ te+ hov/riĹĄ - ktďrĂ©`mi bolo ` Zriade~Ŕ© v zm9sme ly{tƒ©ria, a keÄŹ d/spajea k nej`kĂ©mu lHek5, povom Mi to povedali `ohoviD. On si uved/mo6al(`Íľĺ sa na zâˇklade !celej nšla$}, kTorá sa v jehď la@oratĂłRi} vytvorine, ä?sta| dO Ĺľmvă©(o Kontaktu s euchovnĂ˝m svevom. DuchovnĂ© by|ostm s` pre  !   neho wuali ta{ PrĂ­tomnĂ©, a+o rĂş inak psĂítomnË­ ěžudia. 0 <Żp> 8p>A ttedy si eveeomal: Vplyvďm`duchornĂ˝ch bqtostĂ­ vdőchovnoí rveta MĂ´Ĺľem 0byŐĄ nëeÄ Ă­m$vhac4jeĹľ$bez toh4o vplyvt. A0zostavovql svoje rmoĺľitĂ© recepty. Nezostavo6al ich na zĂakladg poZoalia prĂ­rod{, ame po SpĂ´sobe coh/v&%V tĂ˝chto mywtĂ©bkágh sa vede,o: Ak chceee dmspieĹ­ k ÄŤloveku, Nes}ieme znstaE% stáť v