Poznanie

Mysterijné lekárstvo

Keby ste zašli do starých mystérií a opýtali sa mysterijného lekára, ako vznikne recept, nikdy by vám ako odpoveď nepovedal: No, robím jednoducho chemické pokusy, skúsim skrátka, či sa tie látky budú spolu chovať tak a tak, a potom to u chorého použijem a uvidím, čo z toho vzíde. Takúto odpoveď by vám starý mysterijný lekár nikdy nedal, niečo také by ho ani nenapadlo. On by vám dal takúto o$qoveď: Žijm v laboratójiu - ak0Tomu cuDe}e chkieť te+ hov/riť - ktrǩ mi bolo ` Zriade~ v zm9sme ly{trya, a ieď d/spajea k nmj`kém lHek5, povom Mi to povedali `ohoviD. On si uved/moval( ; sa$na"zklade !cemej nšla$}, kTorá sa v jeh la@oratóRi} vytvoring, ?sta| dO žmvé(o Kontaktu s euchovným svevom. Duchovlé by|ostm sa pre ! neho wtai ta{ prítomné, ako rú inak qstomo˭ udia. 0$

8p>A ttedy si uveeomal: Vplyvm`duchovných bqtowtí vdchovno rvetm Môžem 0byť ne ím$vhac4jež$bez toh4o vplyvt. A0zostc6ovql svoje rmoité recepty. Nezostavo6al ich na z!kladg poZoalia prírod{, ame po spüsobe coh/v'%V výc(tomywtùbiágh sa vedelo: Ac chceee dmspieŭ k čoveku, es}ieme znstaE stáť v