Ďalšie témy

Psychizmus

Tu sa dá sledovať prechod medzi idealizmom a spiritualizmom.

Idealizmus môže byť vystupňovaný až k poznaniu, že idey sa nevznášajú ako niečo neosobného niekde vo vzduchu, lebo nemôžu samy osebe väziť vo veciach, ale že sú vždy viazané na nejakú bytosť, ktorá je ich tvorkyňou alebo nositeľkou.

Len tak môžu pôsobiť v dejinách, ovládať ľudské skupiny, národy a štáty.

To je presvedčenie názorov, ktoré môžeme označiť súhrnným názvom ako psychizmus (od psyché - ľudskej duše ako zdroja ideí), predstava o oduševnenosti sveta.