Ďalšie témy

Spiritualizmus

Ako je materialista až príliš ponorený svojím vedomím do hmoty, tak v protiklade k nemu sú iní ľudia založení tak, že vo všetkom hmotnom vidia len prejav ducha, ktorý je pre nich jedinou skutočnou realitou, zatiaľ čo hmota je iba klamným zdaním - májou.

To bol charakteristický postoj a zážitok človeka v staroindickej epoche.

Pokiaľ dodnes žije v rôznych filosofických systémoch, môžeme ho nazvať spiritualizmom.

Pokiaľ sa vzťahuje k duchovnej oblasti, je tento názor pravdivý.

Jeho jednostrannosť spočíva v tom, že podceňuje alebo popiera význam hmotného sveta a jeho zákonov.

V tomto zmysle je pravým opakom materializmu.