Ďalšie témy

Realizmus

Iným ľuďom je v podstate ľahostajné,
či je svet hmotný alebo duchovný,
berú ho taký, aký je.

Uznávajú jeho skutočnosť
a odmietajú skúmať jeho podstatu.

Držia sa len toho, čo poznávajú okolo seba,
zameriavajú sa hlavne na životnú prax
a považujú sa za realistov.

Tento názor preto môžeme označiť
ako realizmus.