Ďalšie témy

Idealizmus

Podobne ako tvorí polaritu materializmus so spiritualizmom, má realizmus svoj protiklad v idealizme, ktorý síce uznáva realitu svetových procesov, chápe ich však ako preniknuté ideou, až ktorá im dáva zmysel.

Idey sú v základe všetkých svetových procesov ako ich účel a zmysel, ktorými sa môže riadiť ľudské konanie. Všetko vo svete je iba prostriedkom k realizácii ideí.

I tu môžeme uznávať čiastkovú pravdu tohto stanoviska, jeho slabinou však je, že sa ním nedá vysvetliť vonkajšia realita.

Štyri protikladné svetové názory - materializmus, spiritualizmus, realizmus, idealizmus - môžeme postaviť proti sebe do kríža, ktorý predstavuje štyri základné relatívne oprávnené postoje ku skutočnosti. Korešpondujú so štyrmi základnými znameniami:

  • materializmus so znamením Raka
  • spiritualizmus so znamením Kozorožca
  • idealizmus so znamením Barana
  • realizmus so znamením Váh

Medzi nimi sú však názory, ktoré tvoria určité prechody.