Ďalšie témy

Dynamizmus

Ak sa vzdialime ešte viac od spiritualizmu a odmietneme aj abstraktnú predstavu bytostí, potom uznávame len svet síl, energií, vibrácií, silových polí, o ktorých sa dnes veľa hovorí napr. i v súčasnej psychotronike, v podstate neosobne, bez toho, aby sa tieto sily a energie (magnetizmus, tiaž, rôzne radiácie, ale tiež prány a tattvy v indickom poňatí), ktoré pôsobia vo svetových procesoch a vo všetkej vonkajšej realite, spájali s určitými bytosťami.

V tomto postoji možno hovoriť o dynamizme, názore, ktorý hľadá podstatu všetkého diania v bližšie nedefinovateľných kozmických silách a energiách.

Ak ideme potom týmto smerom ďalej a odmietneme aj predstavy o silách ako poveru, ocitáme sa opäť v realizme, ktorý uznáva za skutočné iba to, čo ho bezprostredne obklopuje.