Ďalšie témy

Materializmus

Niektorí ľudia sú založení tak, že je pre nich nemožné pochopiť nejakú duchovnú pravdu a nájsť cestu k duchu. Sú vnímaví iba pre to, čo im sprostredkujú najhrubšie zmyslové dojmy a nič iného pre nich neexistuje. Duchovné skutočnosti, pokiaľ sa o nich vôbec hovorí, sú im len vlastnosťami či funkciami hmoty. Tak vzniká materializmus, určujúci poňatie sveta dnešnej vedy, zameranej iba na to, čo zvestujú zmysly a čo sa dá chápať čisto rozumovo. Na tomto poňatí sú založené úspechy prírodných vied a technickej civilizácie.

Nemôže byť odmietané ako mylné, avšak to, čo hlása, platí len pre hmotný svet a jeho zákony, zvlášť pre oblasť neživej prírody, pochopiteľnú abstraktnému mysleniu, viazanému na zmysly.