Ďalšie témy

Monádizmus

Tým je dovŕšený prechod od idealizmu k spiritualizmu.

Ak postupujeme ďalej obráteným smerom, tj. k realizmu, potom vlastne prechádzame od bytostného poňatia skutočnosti opäť k poňatiu abstraktnému.

Namiesto o duchovných bytostiach potom hovoríme - spolu s nemeckým filosofom Leibnitzom - o monádach, chápaných ako jednotky existencie najrôznejšieho druhu, schopností a stupňov vedomia, ale bez konkrétneho duchovného určenia - čiže monádizmus, akýsi zabstrahovaný spiritualizmus.