Ďalšie témy

Matematizmus

Ak sa pozdvihneme nad hrubý materializmus, potom môžeme uznávať realitu toho, čo možno vyjadriť matematicky. Len to, čo sa dá vypočítať a vyjadriť nejakou matematickou formulou, je skutočné a exaktné. Toto poňatie možno nazvať matematizmom, i keď jeho zástanci väčšinou toto označenie nepoužívajú.

Veria, že svet sa prejavuje matematicky s neomylnou presnosťou, a formulujú matematické pravdy. V dnešnej dobe počítačovej techniky stojí tento názor v popredí, a to nielen vo vedeckom živote, ale zasahuje prakticky do všetkých oblastí ľudskej činnosti. Bádanie bez matematiky je síce možné považovať za nevedecké, nedá sa ním však vysvetliť ani najjednoduchší pocit, nie ešte zložitejšie duševné pochody a skutočnosti duchovného života. Je síce možné vypočítať napr. kmitočty vlnenia červenej alebo modrej farby, nie však vlastný vnútorný zážitok červenej alebo modrej.