Ďalšie témy

Fenomenalizmus

Ak chceme potom nájsť prechod od realizmu k materializmu, môžeme začať tým, že začneme pochybovať o správnosti realistického názoru - o tom, či svet, ktorý nás obklopuje, je skutočný alebo či sa nám takým iba javí.

Farby, zvuky, tvary a pod. vznikajú vlastne vďaka procesom v mojom oku, uchu a iných orgánoch vnímania, a preto nemôžem hovoriť o inom svete než o svete javov, fenoménov, jeho vlastná skutočnosť je mi neprístupná.

To je názor fenomenalizmu, ktorý značne ovplyvnil myslenie 19. storočia, najmä pod dojmom Kantovej tézy o nepoznateľnosti "veci osebe".