Ďalšie témy

Reprezentant človečenstva

Rudolf Steiner vytvoril s pomocou sochárky Edith Maryonovej (1872-1924) viac ako osem metrov vysokú drevenú skulptúru, ktorá býva nazývaná Reprezentant človečenstva. Znázorňuje ideál človeka udržujúceho rovnováhu medzi dvomi protichodnými silami zla či zvodu a odporu. Tie tu vidíme v podobe dvoch bytostí, Lucifera a Ahrimana. Reprezentant človečenstva