Ďalšie témy

Jaroslav Krček: Oratórium - Ten, ktorý je

Oratórium inšpirované kristológiou Rudolfa Steinera v troch častiach:


Z kamenia chlieb, Kázanie na hore a Slovo.

Video